Header Ads

Phân biệt go và come

Go và come là hai động từ phổ biến trong tiếng anh. Hai từ này có nghĩa cơ bản gần giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho những người học tiếng anh. Để phân biệt chúng ta cần dựa vào phương hướng di chuyển của chủ thể.

1. Go

  • Được sử dụng để chỉ hướng di chuyển ra xa khỏi người nói hay đối tượng mà người nói nhắc đến.
  • Thông thường chúng ta sẽ dịch go là đi

Ví dụ:

  • I'm going to school. (Tôi đang đi học.)
  • She has gone out 30 minutes. (Cô ấy vừa ra ngoài cách đấy 30 phút.)

2. Come

  • Được sử dụng để chỉ hướng di chuyển về phía người nói hay đối tượng mà người nói nhắc đến.
  • Thông thường chúng ta sẽ dịch come là đến.

Ví dụ:

  • She will come here in about 15 minutes. (Cô ấy sẽ đến đây trong khoảng 15 phút nữa.)
  • He came from Vietnam. (Anh ấy đến từ Việt Nam.)

No comments

Powered by Blogger.