Header Ads

Phân biệt over và above

Cả hai giới từ above và over đều có nghĩa là "trên" và có thể sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp. Tuy nhiên có những trường hợp, chúng ta chỉ có thể sử dụng một trong hai từ này mà thôi.

1. Giống nhau

Khi muốn diễn đạt một thứ nằm ở vị trí cao hơn một thứ khác, chúng ta có thể sử dụng cả above và over.

Ví dụ:

 • A light hangs over/above a table. ( Một cái bóng đèn treo trên cái bàn.)
 • I live in a apartment over/above a retail shop. (Tôi sống trong một căn hộ nằm trên một cửa hàng bán lẻ.)

2. Khác nhau

a. Over

- Dùng để diễn đạt một thứ đang phủ lên trên một thứ khác

Ví dụ:

 • I put a book over the table. (Tôi đặt một quyển sách trên cái bàn).
 • I usually wear a coat over my shirt in the winter. (Tôi thường mặc một cái áo khoác bên ngoài áo sơ mi của tôi vào mùa đông.)
- Trong đo lường, chúng ta thường sử dụng over cho tuổi tác, số lượng và tốc độ

Ví dụ:

 • Only people over 18 years old can buy beer. (Chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể mua bia.)
 • She was arrested because of driving at over 100 km/h. ( Cô ấy đã bị bắt vì lái xe trên 100 km/h.)
- Over thường dùng để diễn đạt sự di chuyển, khi một thứ băng qua trên một thứ khác

Ví dụ:

 • The birds are flying over the lake. (Những con chim đang bay ngang qua hồ.)
 • The train is going over roadway. (Tàu lửa đang chạy ngang qua đường.)

b. Above

-  Trong các tài liệu hay sách, dùng để diễn đạt những thứ đã viết ngay bên trên

Ví dụ:

 • Check here if you agree to the above terms. (Đánh dấu vào đây nếu bạn đồng ý với những điều khoản trên.)
 • Read the above paragraph again. (Hãy đọc đoạn văn trên một lần nữa.)

- Trong đo lường, chúng ta thường sử dụng above cho chiều cao và nhiệt độ.

Ví dụ:

 • This moutain is about 3500 metres above sea level. (Ngọn núi này cao khoảng 3500 m so với mực nước biển.)
 • The temperature in Hochiminh city is 25 degrees above zero now. (Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh thì 25 độ bây giờ.)

No comments

Powered by Blogger.