Header Ads

Phân biệt popular và common

Chúng ta thường hay dịch từ popular là phổ biến nhưng nghĩa chính xác của nó là được nhiều người yêu thích. Nếu muốn sử dụng một từ tiếng anh mang nghĩa phổ biến, ta nên sử dụng từ common.

1. Popular

  • Dùng để diễn đạt những thứ mà được nhiều người yêu thích.
  • Mang sắc thái tích cực. Vì vậy chúng ta không thể viết là popular problems, popular diseases, v.v.. 

Ví dụ:

  • Ronaldo De Lima is one of most popular football players in all the world. (Ronaldo De Lima là một trong những cầu thủ bóng đá được nhiều người yêu thích nhất trên thế giới.)
  • These products are very popular in my country. (Những sản phẩm này rất được ưa thích ở nước tôi.)

2. Common

  • Mang nghĩa là phổ biến
  • Mang sắc thái trung tính

Ví dụ:

  • Obesity is very common in Usa. (Chứng béo phì rất phổ biến ở Mỹ.)
  • Kangaroo is the common animal in Australia. (Kangaroo is động vật phổ biến ở Úc.)

No comments

Powered by Blogger.