Header Ads

Phân biệt soon và early

  Nhiều bạn học tiếng anh có suy nghĩ rằng soon và early là hai từ ngữ có nghĩa tương đồng nên có thể sử dụng thay thế nhau được. Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm. Vì hai từ này có hàm nghĩa khác nhau. Trong khi soon diễn tả một điều gì đó sắp xảy ra trong một tương lai rất ngắn thì early diễn tả một sự việc xảy ra sớm hơn so với mong đợi/ dự định/ thông thường.

1. Soon

 • Là một trạng từ
 • Diễn tả một điều gì đó sắp xảy ra trong một tương lai rất ngắn. 
 • Ngoài nghĩa là sớm, chúng ta có thể dịch soon là sắp, chẳng bao lâu nữa ...

Ví dụ:

 • She will have to leave soon. ( Cô ấy sắp phải rời đi.)
 • Learning english was hard at the beginning, but soon I got used to it. (Học tiếng anh ban đầu thì khó khăn nhưng chẳng bao lâu tôi đã quen với điều đó.)

2. Early

 • Vừa có thể dùng như một trạng từ và tính từ.
 • Diễn tả một sự việc xảy ra sớm hơn so với mong đợi/ dự định/ thông thường
 • Diễn tả một sự việc diễn ra ở thời điểm gần với thời điểm bắt đầu của một giai đoạn thời gian.

Ví dụ:

- Sử dụng như một tính từ
 • I received her early response . ( Tôi đã nhận được sự trả lời sớm của cô ấy.)
 • In my early life, I lived in the church. (Trong giai đoạn đầu đời, tôi đã sống trong nhà thờ.)
- Diễn tả một sự việc xảy ra sớm hơn so với mong đợi/ dự định/ thông thường
 • The party will start at 9 pm, but she arrived 30 minutes early. (Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 9h tối nhưng cô ấy đã đến sớm hơn 30 phút.)
 • He always go to company early. (Anh ấy luôn đến công ty sớm.)
- Diễn tả một sự việc diễn ra ở thời điểm gần với thời điểm bắt đầu của một giai đoạn thời gian.
 • I met her early this week. (Tôi đã gặp cô ấy hồi đầu tuần này.) 
 • She often gets up early in the morning. (Cô ấy thường thức dậy sớm vào buổi sáng.)

No comments

Powered by Blogger.