Header Ads

Phân biệt holiday và vacation

Chắc hẳn vẫn có bạn nghĩ hai từ holiday và vacation nghĩa như nhau và hoàn toàn thay thế cho nhau được, nhưng thực chất hai từ này lại được sử dụng trong những bối cảnh khác nhau. Trong khi từ holiday được dùng để chỉ những ngày nghỉ lễ chung thì từ vacation dùng để chỉ những ngày nghỉ đi du lịch của những cá nhân riêng lẻ.

1. Holiday

Chỉ những ngày nghỉ lễ mà mọi người đều được nghỉ như quốc khánh, năm mới v.v..

Ví dụ:

  • Tet is a longest holiday in Vietnam. (Tết là kì nghỉ lễ dài nhất ở Việt Nam.)
  • Christmas is a public holiday in America. (Giáng sinh là ngày nghỉ lễ chung ở Mỹ.)

2. Vacation

Chỉ những ngày nghỉ đi du lịch của những cá nhân riêng lẻ.

Ví dụ:

  • I will take a vacation next week. ( Tôi sẽ có một kỳ nghỉ vào tuần tới.)
  • Where are you going to on your next vacation ? (Bạn dự định đi đâu vào kì nghỉ tới?)

3. Lưu ý

Những điều viết trên, chúng ta xét trong tiếng anh của người Mỹ. Còn trong tiếng anh của người Anh thì họ sử dụng holiday trong cả hai trường hợp.

Ví dụ:

  • Sunday is a holiday. (Chủ nhật là một ngày nghỉ.)
  • He wants to go on holiday next month. (Anh ấy muốn một kì nghỉ vào tháng tới.)

No comments

Powered by Blogger.