Header Ads

Phân biệt sick và ill

Sick và ill đều mang nghĩa là "không khỏe". Trong nhiều trường hợp, ta có thể thay thế chúng cho nhau mà nghĩa của câu không thay đổi. Tuy nhiên có một số trường hợp, ta không thể làm như thế được.

1. Sick

- Sick được dùng để chỉ những bệnh mang tính ngắn hạn, không trầm trọng như nhức đầu, cảm, sốt v.v...

Ví dụ:

 • Because I felt sick, I was off yesterday.  (Vì cảm thấy không khỏe nên hôm qua tôi đã không đi làm.)
 • You look sick. You should relax for a while. (Trông bạn không được khỏe. Bạn nên nghỉ ngơi một lúc.)
- Sick còn mang nghĩa bóng là "phát chán", "phát ngán" với ai đó hay cái gì đó

Ví dụ:

 • I feel sick of that job. (Tôi cảm thấy phát chán với công việc đó.)
 • He makes me sick. (Anh ta khiến tôi phát ngán.)
- Trong tiếng Anh - Anh, to be sick mang nghĩa là "nôn mửa".

Ví dụ:

 • The dog was sick on the floor. (Con chó đã nôn mữa ra sàn nhà.)
 • He was sick while he was sitting on bus. (Anh ấy bị nôn trong khi đang ngồi trên xe bus.)

2. Ill

- Giống như sick, ill cũng được dùng để chỉ những bệnh mang tính ngắn hạn, không trầm trọng như nhức đầu, cảm, sốt v.v... Tuy nhiên trong trường hợp này, nó thường được sử dụng trong tiếng Anh - Anh.

Ví dụ:

 • Why were you off yesterday? Were you ill? (Tại sao hôm qua bạn nghỉ? Bạn bị ốm à?)
 • He feels ill today. (Hôm nay anh ấy cảm thấy không khỏe.)
- Ill còn được dùng chỉ những bệnh lâu dài, trầm trọng như ung thư, cao huyết áp, v.v..

Ví dụ:

 • His mother has been ill for ten years. (Mẹ anh ấy đã bị bệnh 10 năm nay.)
 • He's ill. He has to go to hospital every week. (Anh ấy bị bệnh. Anh ấy phải tới bệnh viện mỗi tuần.)
*Lưu ý:  Khi ill mang nghĩa là "không khỏe", chúng ta thường không sử dụng nó đứng trước danh từ.
- Trong văn viết, ta có thể dùng ill với nghĩa là "xấu xa", "tệ hại".

Ví dụ:

 • When I was child, I got ill effects from my mother's treatment. (Khi còn nhỏ, tôi đã chịu những ảnh hưởng xấu từ cách đối xử của mẹ tôi.)

No comments

Powered by Blogger.