Header Ads

Phân biệt study và learn

Khi học tiếng anh, nhiều bạn hẳn sẽ nghĩ study và learn là cặp từ đồng nghĩa. Nhưng thực ra không phải như vậy. Mặc dù đều dịch ra tiếng việt là "học" nhưng hai từ này có sắc thái ý nghĩa khác nhau.

1. Định nghĩa

  • Study: là hành động đọc, ghi nhớ các sự việc, sự kiện; tham dự các lớp học tại trường, tại trung tâm v.v... nhằm mục đích thu được những kiến thức mới.
  • Learn: là thu được những kiến thức, kỹ năng mới thông qua việc học (study), luyện tập, trải nghiệm v.v..

2. Diễn giải

a. Mục đích của study learn. Khi bạn study (học) chưa chắc là bạn learn (học được) bất kỳ cái gì. Để dễ hiểu, bạn có thể dịch từ study là "học", còn từ learn là "học được".
Ví dụ: 
  • I studied to play piano from my wife. (Tôi đã học chơi piano từ vợ tôi)
  • I learnt to play piano from my wife. (Tôi đã học được chơi piano từ vợ tôi.)
Trong câu sử dụng study nói lên thông tin là tôi đã học chơi piano nhưng không có nghĩa là tôi đã biết chơi piano rồi. Còn trong câu sử dụng từ learn thì có nghĩa là tôi đã biết chơi piano.
b. Study là hành động có chủ ý nhằm thu được kiến thức mới. Còn việc learn (học được) kiến thức mới có thể đến từ một sự tình cờ thông qua một hành động nào đó, chẳng hạn như xem phim, đọc báo v.v..
Ví dụ:
  • I learnt that knowlege while surfing web. (Tôi đã học được kiến thức đó trong khi đang lướt web.)
  • I learnt how to make a bomb by watching that movie. (Tôi đã học được cách tạo ra một quả bom bằng việc xem bộ phim đó.)

No comments

Powered by Blogger.