Header Ads

Phân biệt take và bring

Take và bring là hai động từ phổ biến trong tiếng anh, đều có thể dịch ra tiếng việt nghĩa là "mang". Để phân biệt hai từ này chúng ta sẽ dựa vào hướng di chuyển của hành động. Trong khi take liên quan đến hành động ra xa khỏi người nói thì bring liên quan đến hành động tiến về phía người nói.

1. Take

  • Mang một thứ nào đó đi ra xa phía người nói ( mang đi, lấy đi ...)
  • Cách chia: take - took - taken

Ví dụ:

  • She took all my money. (Cô ấy đã lấy hết tiền của tôi.)
  • I will take wine to her party. (Tôi sẽ mang rượu tới bữa tiệc của cô ấy.)

2. Bring

  • Mang một thứ nào đó lại gần phía người nói. (mang đến, mang lại ...)
  • Cách chia: bring - brought - brought

Ví dụ:

  • I'm in the office. Bring some food here. (Tôi đang ở văn phòng. Hãy mang thức ăn đến đây.)
  • She brought the flowers when she came over. (Cô ấy đã mang theo những bông hoa khi cô ấy đến.) 

No comments

Powered by Blogger.