Header Ads

Phân biệt tall và high

Nhiều bạn học tiếng anh hẳn sẽ bối rối trong việc phân biệt giữa tall và high vì hai từ này đều mang nghĩa là "cao" trong tiếng việt. Thực ra sự phân biệt cũng khá đơn giản. Bài viết này sẽ cố gắng chỉ ra những điểm khác biệt để giúp các bạn học tiếng anh có thể sử dụng đúng hai từ này.

1. Tall

  • Được dùng để ám chỉ chiều cao của một đối tượng. 
  • Được dùng cho những đối tượng mà có chiều cao lớn hơn bề ngang của nó. Chẳng hạn như con người, tòa tháp, cây cối v.v... thì chiều cao sẽ lớn hơn bề ngang.

Ví dụ:

  •  My father is very tall. (Cha tôi thì rất cao.)
  • It's the tallest building in the city. (Đó là tòa nhà cao nhất thành phố.)

2. High

- Khi nó ám chỉ chiều cao của đối tượng thì nó chỉ dùng cho những đối tượng mà có bề ngang lớn hơn chiều cao.

Ví dụ:

  • Mount Everest is the highest mountain in the world. (Núi Everest là núi cao nhất trên thế giới.)
  • I like those high walls. (Tôi thích những bức tường cao đó.)
- Dùng để miêu tả vị trí của một vật ở xa so với mặt đất.

Ví dụ:

  • I can't reach the high books.( Tôi không thể với tới những quyển sách trên cao.)
  • The plane fly high. (Máy bay bay cao.)
- Dùng để miêu tả độ lớn về trình độ, kích cỡ, số lượng v.v..

Ví dụ:

  • Milk is very high in calcium. (Sữa thì rất nhiều canxi.)
  • The price of this book is so high. (Giá của quyển sách này thì quá cao.)

No comments

Powered by Blogger.