Header Ads

Phân biệt alone và lonely

Alone hay lonely?  Bạn đã từng phân vân, không biết nên chọn từ nào giữa hai từ trên? Làm sao phân biệt giữa chúng? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá để hiểu rõ nghĩa chính xác của hai từ này nhé.

1. Alone

Một mình, không có người nào ở bên cạnh

Ví dụ:

  • Get out! I only want to be alone now. (Ra ngoài đi. Tôi chỉ muốn một mình bây giờ.)
  • He lives alone in a big house. (Anh ấy sống một mình trong một ngôi nhà bự.)

2. Lonely

Cô đơn, trống trải

Ví dụ:

  • He always feels lonely, although he has very many friends. (Anh ấy luôn cảm thấy cô đơn, mặc dù anh ấy có rất nhiều bạn.)
  • I feel lonely because nobody wants to make friend with me. (Tôi cảm thấy cô đơn vì không ai muốn kết bạn với tôi.)

No comments

Powered by Blogger.