Header Ads

Phân biệt fun và funny

Khi bạn cảm thấy vui thì bạn sẽ sử dụng từ nào trong tiếng anh ? Fun hay funny ? Nhiều bạn học tiếng anh thường hiểu sai ngữ nghĩa của hai từ này dẫn đến dùng sai. Qua bài viết này, hi vọng sẽ giúp mọi người có thể sử dụng fun và funny cho đúng.

1. Fun

  • Nghĩa là vui vẻ
  • Vừa có thể dùng như là danh từ lẫn tính từ

Ví dụ:

  • Have a fun day ! (Chúc một ngày vui vẻ.)
  • We had a lot of fun at the party. (Chúng tôi đã rất vui vẻ tại bữa tiệc.)

2. Funny

- Nghĩa là buồn cười 

Ví dụ:

  • It's a funny movie. I laughed very much when I watched it. (Đó là một bộ phim hài hước. Tôi đã cười rất nhiều khi xem nó.)
  • The joke isn't funny. It's so boring. (Trò đùa không buồn cười chút nào. Nó quá tẻ nhạt.)
- Funny còn mang nghĩa là lạ lùng, khó hiểu

Ví dụ:

  • It's funny! Where is the key? (Thật kỳ lạ! Chìa khóa đâu mất rồi ?)
  • I don't know what makes those funny noises. (Tôi không biết thứ gì gây ra những tiếng ồn lạ lùng đó.) 


No comments

Powered by Blogger.