Header Ads

Phân biệt put on và wear

Put on và wear đều dịch ra tiếng việt là "mặc" nhưng chúng có sự khác nhau trong ngữ cảnh sử dụng. Put on thể hiện hành động lấy một cái gì đó mặc vào người còn wear thì thể hiện trạng thái mang một thứ gì đó trên cơ thể. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy đi sâu vào một số ví dụ cụ thể.

1. Put on

Thể hiện hành động lấy một cái gì đó mặc vào người.

Ví dụ:

  • It's so cold. Put on the coat! (Trời  lạnh lắm. Hãy mặc áo khoác vào!)
  • After taking a shower, I put on my clothes. (Sau khi tắm, tôi mặc quần áo.)

2. Wear

Thể hiện trạng thái mang một thứ gì đó trên cơ thể

Ví dụ:

  • Brides often wear a white dress on their wedding day. (Cô dâu thường mặc áo đầm trắng vào ngày cưới.)
  • Do you know the man who is wearing the black shirt? (Bạn có biết người đàn ông mặc áo sơ mi đen kia không?)
Chúng ta mang tóc trên người nên cũng có thể sử dụng động từ wear khi nói đến việc để tóc.

Ví dụ:

  • I like to wear short hair. (Tôi thích để tóc ngắn.)

No comments

Powered by Blogger.