Header Ads

Phân biệt some time, sometime và sometimes

Chắc hẳn là bạn đã nhiều lần gặp các từ some time, sometime và sometimes trong tiếng anh. Những từ này thoạt nhìn có vẻ giống nhau nên sẽ khiến cho nhiều bạn nghĩ rằng chúng có nghĩa giống nhau. Nhưng thực sự không phải như vậy, chúng thực sự khác nhau về ngữ nghĩa. Bài viết sau đây sẽ trình bày chi tiết ngữ nghĩa cùa từng từ.

1. Some time

Nghĩa là một khoảng thời gian, một ít thời gian

Ví dụ:

  • It will take some time to fix this car. (Cần một ít thời gian để sửa chiếc xe hơi này.)
  • I want to spend some time with my family tonight. (Tối nay tôi muốn dành một ít thời gian bên gia đình.)

2. Sometime

- Khi đóng vai trò là tính từ, sometime mang nghĩa là trước đây, trước kia 

Ví dụ:

  • John, a sometime teacher, now is the president of a big company. (John, từng là một giáo viên, bây giờ là chủ tịch một công ty lớn.)
  • He is my sometime colleague. (Anh ấy trước đây là đồng nghiệp của tôi.)
- Khi đóng vai trò là phó từ, sometime mang nghĩa là một lúc nào đó

Ví dụ:

  • I will go abroad to work sometime. (Vào một lúc nào đó tôi sẽ ra nước ngoài làm việc.)
  • I will tell you sometime. (Một lúc nào đó tôi sẽ kể cho bạn.)

3. Sometimes

Đóng vai trò là trạng từ chỉ tần suất, mang nghĩa là thỉnh thoảng, đôi khi

Ví dụ:

  • I sometimes go to the cinema with my girlfriend. (Thỉnh thoảng tôi đi xem phim với bạn gái.)
  • She sometimes calls me. (Thỉnh thoảng cô ấy gọi điện cho tôi.)

No comments

Powered by Blogger.