Header Ads

Phân biệt very, so và too

Very, so và too đều có thể được sử dụng với nghĩa là "rất", "quá" để nhấn mạnh tính chất của sự vật, sự việc. Tùy vào mức độ và tính chất của sự nhấn mạnh mà chúng ta sẽ lựa chọn một trong những từ này cho câu văn của mình.

1. Very

Nghĩa là rất, dùng để nhấn mạnh tính chất sự vật, sự việc

Ví dụ:

  • Thank you very much ! (Cám ơn bạn rất nhiều.)
  • He's a very good man. (Anh ấy là người đàn ông rất tốt.)

2. So

Mang tính nhấn mạnh hơn very

Ví dụ:

  • The party was so fun yesterday. (Bữa tiệc hôm qua cực kỳ vui.)
  • I'm so happy now. (Bây giờ tôi quá hạnh phúc.)

3. Too

Mang hàm ý tiêu cực

Ví dụ:

  • She is too fat. She need to lose weight. (Cô ấy quá mập. Cô ấy cần giảm cân.)
  • The rock is too heavy. I can't lift it. (Viên đá quá nặng. Tôi không thể nâng nó.)

No comments

Powered by Blogger.