Header Ads

Phân biệt wake up và get up

Chúng ta đều dịch wake up và get up là thức dậy nên khiến cho nhiều bạn nghĩ rằng chúng là những từ đồng nghĩa và hoàn toàn có thể thay thế cho nhau được. Nhưng thực chất, chúng rất khác nhau về ngữ nghĩa.

1. Wake up

Thức dậy với hàm nghĩa là dừng ngủ và mở mắt ra.

Ví dụ:

  • A big noise woke me up. (Một tiếng ồn lớn làm tôi tỉnh giấc.)
  • She often wakes up late. (Cô ấy thường dậy trễ.)

2. Get up

Thức dậy với hàm nghĩa là đứng dậy, rời khỏi giường. Như vậy, hành động get up sẽ xảy ra sau hành động wake up.

Ví dụ:

  • I often wake up at 6:00 am and get up at 6:30 am. (Tôi thường dậy lúc 6 giờ sáng và rời khỏi giường lúc 6 giờ rưỡi.)
  • She often sleeps late and never gets up before 9:00 am. (Cô ấy thường ngủ trễ và không bao giờ rời giường trước 9 giờ sáng.)

No comments

Powered by Blogger.