Header Ads

Các loại câu mong ước với wish

Bạn muốn thể hiện mong ước của mình trong tiếng anh nhưng không biết làm thế nào? Vậy đây là bài viết phù hợp cho bạn. Bằng cách sử dụng động từ "wish", ta có thể diễn tả một mong ước trong tương lai, hiện tại và cả quá khứ.

1. Câu mong ước trong tương lai

Diễn tả mong ước về một việc trong tương lai, mong điều đó sẽ xảy ra và trở thành sự thật.

Cấu trúc:

S1 + wish + (that) + S2 + would + V (nguyên thể)

Ví dụ:

  • I wish I could swim next week. (Tôi ước mình có thể bơi được vào tuần sau.)
  • She wishes she would become a famous actress. (Cô ấy ước mình sẽ trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng.)

2. Câu mong ước trong hiện tại

Diễn tả mong ước về một việc không có thật ở hiện tại.

Cấu trúc:

S + wish + (that) + mệnh đề ở thì quá khứ đơn

Ví dụ:

  • I wish I worked harder. (Tôi ước mình làm việc chăm chỉ hơn.) 
  • He wishes he is a billionaire. (Anh ấy ước mình là tỷ phú.) 

3. Câu mong ước trong quá khứ

Diễn tả mong ước về một việc không có thật ở quá khứ.

Cấu trúc:

S + wish + (that) + mệnh đề ở thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

  • I wish I hadn't yelled my son yesterday. (Tôi ước mình đã không mắng thằng con ngày hôm qua.)
  • She wishes I had gone to her party last night. (Cô ây ước tôi đã đến bữa tiệc của cô ấy tối qua.)

No comments

Powered by Blogger.