Header Ads

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Thêm "s" hay không  thêm "s"? Có "a", "an" hay không có "a", "an"?  Để trả lời được các câu hỏi này, bạn cần phải phân biệt được đâu là danh từ đếm được và đâu là danh từ không đếm được. Và bài viết này giúp cho bạn làm được điều đó.

1. Danh từ đếm được

Danh từ đếm được là danh từ chỉ những đối tượng có thể đếm trực tiếp được bằng các số đếm. Với loại danh từ này, khi có số lượng từ 2 trở lên, chúng ta phải chuyển đổi hình thái của nó sang số nhiều bằng cách thêm "s" hoặc "es".
Ví dụ: 

 • 1 pen (1 cây bút)
 • 2 books (2 quyển sách)
 • 10 eggs (10 quả trứng)

Lưu ý: về nguyên tắc chuyển đổi danh từ từ số ít sang số nhiều, bạn có thể đọc thêm bài viết sau: click here

2. Danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được là danh từ chỉ những đối tượng không đếm trực tiếp được bằng các số đếm mà phải thông qua một đại lượng đo lường. Với danh từ không đếm được, chúng ta không được đặt "a", "an" phía trước nó và nó luôn giữ nguyên hình thái.
Ví dụ:
 • A loaf of bread (1 ổ bánh mì)
 • 2 bottles of water (1 chai nước)
 • 10 cups of tea (10 tách trà)
Các loại danh từ sau đây thông thường là các danh từ không đếm được:
 • Chất liệu: water, gas, ...
 • Môn học, lĩnh vực: mathematics, economics, commerce ...
 • Hoạt động: running, walking, working ...
 • Thời tiết: snow, rain, wind...
 • Đồ ăn, thức uống: food, milk, tea, coffee, ...
 • Danh từ mang tính trừu tượng: information, fun, happiness, ...

No comments

Powered by Blogger.