Header Ads

Nguyên tắc chuyển đổi danh từ số ít thành danh từ số nhiều

   Với danh từ đếm được, khi nói từ 2 trở lên chúng ta phải biến đổi danh từ đó. Nguyên tắc khá đơn giản, chúng ta chỉ cần dựa vào chữ cái cuối của từ để quyết định thêm "s" hoặc "es". Nào, hãy cùng tìm hiểu các nguyên tắc này nhé.

1. Thêm s:

Trong hầu hết trường hợp, chúng ta sẽ thêm s vào sau danh từ số ít.

Ví dụ: 

 • Book -> books (sách)
 • Door -> doors (cửa)
 • Chair -> chairs (ghế)

2. Thêm es:

a) Thêm es vào các danh từ tận cùng là -ch, -s, -sh, -x, -z

Ví dụ:

 • Glass -> glasses (kính)
 • Box -> boxes (hộp)
 • Kiss -> kisses (nụ hôn)
b) Thêm es vào các danh từ tận cùng là -o 

Ví dụ:

 • Tomato -> tomatoes (cà chua)
 • Potato -> potatoes (khoai tây)
 • Hero -> heroes (anh hùng)
Với các danh từ nguồn gốc từ nước ngoài thì chỉ thêm s:

Ví dụ:

 • Piano -> pianos (đàn piano)
 • Photo -> photos (ảnh chụp)
c) Với các danh từ tận cùng là phụ âm + y, đổi y thành i rồi thêm es

Ví dụ:

 • Lady -> ladies (quý bà)
 • Party -> parties (bữa tiệc)
 • Baby -> babies (đứa bé)
d) Với các danh từ tận cùng là -f, -fe thì bỏ f hoặc fe thêm ves

Ví dụ:

 • Scarf -> scarves (khăn quàng cổ)
 • Life -> lives (cuộc đời)
 • Thief -> thieves (kẻ trộm)

3. Bất qui tắc

a) Một số danh từ biến đổi sang số nhiều mà không theo qui tắc

Ví dụ:

 • Person -> people (người)
 • Child -> children (trẻ con)
 • Man -> men (đàn ông)
b) Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều

Ví dụ:

 • Police (cảnh sát)
 • Scissors (cái kéo)
 • Savings (tiền tiết kiệm)
c) Một số danh từ ở dạng số nhiều nhưng lại là số ít

Ví dụ:

 • News (tin tức)
 • Billiards (Bi da)
 • Rickets (bệnh còi xương)

No comments

Powered by Blogger.