Header Ads

Phân biệt try + to-infinitive và try + v-ing

Động từ theo sau try là to-infinitive hay v-ing ? Nếu đó là điều bạn đang thắc mắc thì bài viết này sẽ hữu ích cho bạn. Bài viết sẽ giải thích văn cảnh sử dụng của mỗi cấu trúc cùng với những ví dụ đi kèm sẽ giúp bạn không còn bối rối trong việc chia động từ đi theo sau try.

1. Try + to-infinitive

Cố gắng để làm việc gì đó. Việc này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, thông thường rất khó khăn và thậm chí là không thể.

Ví dụ:

  • I tried to do my best but it's really difficult. (Tôi đã cố gắng hết sức nhưng nó quá khó.)
  • I will try to fix your laptop by 6 pm. (Tôi sẽ cố gắng sửa xong laptop của bạn trước 6 giờ tối.)

2. Try + v-ing

Thử làm một việc gì đó.

Ví dụ:
  • Why don't you try doing yoga? It's good for your health. (Tại sao bạn không thử tập yoga? Nó tốt cho sức khỏe.
  • Let's try eating sushi at this restaurant. (Hãy thử ăn sushi tại nhà hàng này.)

1 comment:

  1. Tao hỏi 2 cái đó + lại ra kết quả như nào mà nói tào lao quá ngu😡

    ReplyDelete

Powered by Blogger.