Header Ads

Mạo từ và một số điều cần lưu ý

  Mạo từ có hai loại: mạo từ xác định "a"/ "an" và mạo từ bất định "the". Chúng được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó. Vấn đề mà người học tiếng anh thường gặp với mạo từ là với văn cảnh này, có sử dụng mạo từ hay không, nếu sử dụng thì sử dụng "the" hay sử dụng "a"/"an".

1. Mạo từ xác định

- Chỉ dùng với danh từ số ít đếm được.
- Dùng "a" với danh từ bắt đầu bằng phụ âm và dùng "an" với danh từ bắt đầu bằng nguyên âm.
- Dùng "a", "an" khi nói chung chung.

Ví dụ:

  • A cat is a pet. (Mèo là một con thú cưng.)
  • A lion is bigger than a cat. (Sư tử thì bự hơn mèo.)
- Dùng "a", "an" khi nuốn nói số lượng là 1 đơn vị

Ví dụ:

  • I want to buy a new car. (Tôi muốn mua một chiếc xe hơi mới.)
  • There is a book on her table. (Có một quyển sách trên bàn cô ấy.)

2. Mạo từ bất định

- "The" có thể được dùng cho danh từ đếm được và không đếm được, số ít lẫn số nhiều.
- Phát âm là / ðə/ nếu đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm và phát âm là /ði/ nếu đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm
- Sử dụng "the" khi danh từ đó đã được xác định cụ thể

Ví dụ:

  • The picture in your room is really beautiful. (Bức tranh trong phòng bạn thật đẹp.)
  • The food here is delicious. (Thức ăn ở đây rất ngon.)

No comments

Powered by Blogger.