Header Ads

Những cách nói xin lỗi trong tiếng anh

Bạn muốn nói xin lỗi trong tiếng anh nhưng không biết nói như thế nào cho đúng với ngữ cảnh ? Thông thường, chúng ta chỉ cần nói sorry nhưng trong một số tình huống, chúng ta cần phải nói theo cách khác.

1. Với những lỗi nhỏ nhặt (chẳng hạn như bạn vô tình dẫm phải chân của ai đó), bạn có thể chọn một trong những cách nói ngắn gọn như bên dưới và có thể thêm vào các cảm thán từ như oh, whoops.
 • Oh, sorry.
 • My fault, bro.
 • Sorry about that.
 • Whoops! My bad !
2. Với những lỗi nghiêm trọng đòi hỏi bạn phải đưa ra những lời xin lỗi nghiêm túc thì có các cách nói:
 • I’d like to apologize.
 • I want to apologize.
 • I owe you an apology.
 • I want to tell you I’m sorry.
 • I sincerely apologize. (thường sử dụng trong thư từ, mail)
 • I take full responsibility.
3. Khi bạn muốn thu hút một sự chú ý của ai đó, bạn có thể dùng những kiểu nói xin lỗi như bên dưới để mào đầu
 • Sorry, ....
 • Pardon me, ...
 • Excuse me, ...
Ví dụ:
 • Excuse me, can I just get pass? (Xin lỗi, có thể cho tôi qua?)
 • Exucse me, can I sit here? (Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây?)

No comments

Powered by Blogger.