Header Ads

Danh động từ (Gerund)

Có thể bạn chưa biết đến khái niệm danh động từ (gerund) nhưng mình tin không ít thì nhiều, bạn đã từng sử dụng nó. Vì danh động từ được dùng khá phổ biến trong tiếng Anh. Qua bài viết này, mình hi vọng các bạn có thể dùng thành thạo danh động từ cũng như có thể dễ dàng nhận diện nó trong văn cảnh.

1. Khái niệm

Danh động từ là những từ có hình thái là động từ nhưng lại mang chức năng là danh từ. Chúng ta có thể dễ dàng tạo ra nó bằng cách thêm đuôi -ing vào sau động từ.

Điều chúng ta cần lưu ý không phải cứ thấy động từ thêm -ing thì đó là danh động từ. Vì động từ thêm -ing có thể là hiện tại phân từ. Để phân biệt được, chúng ta cần phải dựa vào chức năng của nó trong câu. Nếu nó mang chức năng là danh từ thì đó chắc chắn chính là danh động từ.

2. Các cách dùng

a. Làm chủ ngữ của 1 câu

Ví dụ:
  • Smoking can cause lung cancer. (Hút thuốc có thể gây ung thư phổi.)
  • Doing exercises is good for health. (Tập luyện thể dục thì tốt cho sức khỏe.)

b. Làm tân ngữ đứng sau một số động từ nhất định như: tobe,  allow, avoid, finish, like ...

Ví dụ:
  • Have you finished working? (Bạn đã hoàn thành công việc chưa?)
  • I like watching movies. (Tôi thích xem phim.)

c. Đứng sau giới từ

Ví dụ:
  • She always reads books before sleeping. (Cô ấy luôn đọc sách trước khi ngủ.)
  • Peter is good at speaking English. (Peter giỏi nói tiếng anh.)

No comments

Powered by Blogger.