Header Ads

Động từ khởi phát

Động từ khởi phát, đúng như cái tên của chúng, là những động từ khiến cho một sự việc nào đó xảy ra. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu những động từ khởi phát thường gặp là let, make, have, get, and help.

1. Let

Cho phép một việc nào đó xảy ra
Cấu trúc: 
 • Let + object + v (bare form)
Ví dụ:
 • I never let my kids go out after 11 pm. (Tôi không bao giờ để bọn trẻ ra ngoài sau 11 giờ đêm.)
 • Let him alone! (Hãy để anh ấy một mình.)

2. Make

Bắt buộc một người làm việc gì đó
Cấu trúc:
 • Make + somebody + verb (bare form) 
Ví dụ:
 • My mom always makes us go to bed early. (Mẹ luôn bắt chúng tôi đi ngủ sớm.)
 • The teacher makes us do our homeworks every day. (Giáo viên bắt chúng tôi làm bài tập về nhà mỗi ngày.)

3. Have

Nhờ ai đó làm việc gì đó cho mình
Cấu trúc:
 • Have + somebody + verb (bare form)
Ví dụ:
 • I had her do my homeworks. (Tôi đã nhờ cô ấy làm bài tập về nhà.)
 • She had her boyfriend fix her laptop. (Cô ấy nhờ bạn trai sửa giùm laptop.)

4. Get

Nhờ ai đó làm việc gì đó cho mình
Cấu trúc:
 • Get + somebody + to + verb
Ví dụ:
 • I can't get my husband to wash dishes. (Tôi không thể nhờ chồng tôi rửa chén bát.)
 • He got me to help. (Anh ấy nhờ tôi giúp.)

5. Help

Giúp đỡ một người hoặc nhóm người làm gì đó
Cấu trúc:
 • Help somebody + (to) +Verb
Ví dụ:
 • Doing exercises every day helps me feel strong. (Tập thể dục mỗi ngày giúp tôi khỏe mạnh)
 • He helped me repair my car. (Anh ấy giúp tôi sửa xe hơi.)

No comments

Powered by Blogger.