Header Ads

Vị trí của trạng từ trong câu

Trạng từ có thể nằm ở nhiều vị trí trong câu, chính vì vậy nhiều bạn học tiếng anh cảm thấy lúng túng trong việc đặt chúng đúng chỗ. Nếu đây là vấn đề bạn đang gặp phải, bài viết này hi vọng sẽ hữu ích.

1. Vị trí của trạng từ chỉ tần suất

a. Đứng sau trợ động từ

Ví dụ:
 • I will never forget you. (Anh sẽ không bao giờ quên em.)
 • She doesn't often come here. (Cô ấy không thường đến đây.)

b. Đứng giữa chủ ngữ và động từ thường

Ví dụ:
 • She always goes to bed before 11pm. (Cô ấy luôn đi ngủ trước 11 giờ đêm.)
 • I rarely read books. (Tôi hiếm khi đọc sách.)

2. Vị trí của trạng từ chỉ thời gian, địa điểm và cách thức

a. Thường theo sau tân ngữ trực tiếp

Ví dụ:
 • I will see her at 8 o'clock. (Tôi sẽ gặp cô ấy lúc 8h).
 • He speaks English very well. (Anh ấy nói tiếng Anh rất tốt.)

b. Nếu không có tân ngữ thì thường đứng sau động từ

Ví dụ:
 • I will go there. (Tôi sẽ đi đến đó.)
 • She cried very much. (Cô ấy đã khóc rất nhiều.)

c. Nếu muốn nhấn mạnh thời gian hay địa điểm, chúng ta có thể đặt trạng từ đâu câu

Ví dụ:
 • At this restaurant, we met each other. (Tại nhà hàng này, chúng tôi đã gặp nhau.)
 • Yesterday, she didn't go to school. (Hôm qua cô ấy không đến trường.)

d. Nếu có nhiều hơn 1 trạng từ trong câu thì thứ tự sẽ như sau: cách thức -> địa điểm -> thời gian

Ví dụ:
 • She arrived there at 7pm. (Cô ấy đến đó vào lúc 7 giờ tối.)
 • When it rained, we run quickly in our house. (Khi trời mưa, chúng tôi đã chạy nhanh vào nhà.)

No comments

Powered by Blogger.