Header Ads

Lời dịch bài hát Earth Song - Michael Jackson

Trái đất này sẽ ra sao? Nhân loại sẽ đi về đâu? khi mà con người đang không ngừng tàn phá thiên nhiên và gây ra các cuộc chiến tranh đẫm máu làm chết hàng triệu sinh linh. Đó là nỗi niềm của Michael Jackson muốn gởi gắm trong bài hát Earth Song. Bằng lời hát thiết tha, anh hi vọng mọi người sẽ thôi thờ ơ và sống có trách nhiệm hơn với hành tinh xanh.


Lời và lời dịch

Earth song
Bài ca trái đất

What about sunrise?
Sao rồi với ánh bình minh?
What about rain?
Sao rồi với những cơn mưa?
What about all the things that you said
Sao rồi với tất cả những thứ mà bạn đã nói
We were to gain?
Là chúng ta sẽ đạt được?
What about killing fields?
Sao rồi với những cảnh đồng chết chóc?
Is there a time?
Có khoảnh khắc nào chăng?
What about all the things
Sao rồi với tất cả những thứ
That you said were yours and mine?
Mà bạn đã nói là của bạn và của tôi?
Did you ever stop to notice
Phải chăng bạn đã từng dừng lại để nhận ra
All the blood we've shed before?
Tất cả máu mà chúng ta đã đổ trước đây?
Did you ever stop to notice
Phải chăng bạn đã từng dừng lại để nhận ra
This crying Earth, these weeping shores?
Trái đất đang khóc than này, những bờ biển đang kêu gào này?

Aah, ooh
Aah, ooh

What have we done to the world?
Chúng ta làm gì với thế giới vậy?
Look what we've done
Nhìn điều chúng ta đã làm xem
What about all the peace
Sao rồi với tất cả hoà bình
That you pledge your only son?
Mà bạn đã cam kết với đứa con trai duy nhất của mình?
What about flowering fields?
Sao rồi với những cánh đồng đầy hoa?
Is there a time?
Có khoảnh khắc nào chăng?
What about all the dreams
Sao rồi với tất cả những giấc mơ
That you said was yours and mine?
Mà bạn đã nói là của bạn và của tôi?

Did you ever stop to notice
Phải chăng bạn đã từng dừng lại để nhận ra
All the children dead from war?
Tất cả những đứa trẻ chết vì chiến tranh?
Did you ever stop to notice
Phải chăng bạn đã từng dừng lại để nhận ra
This crying earth, these weeping shores?
Trái đất đang khóc than này, những bãi biển đang kêu gào này?

Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh

I used to dream
Tôi đã từng mơ
I used to glance beyond the stars
Tôi đã từng ngước nhìn xa xăm các vì sao
Now I don't know where we are
Bây giờ tôi không biết chúng ta ở đâu
Although I know we've drifted far
Mặc dù tôi biết chúng ta đã trôi dạt rất xa

Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh
Aah, ooh

Hey, what about yesterday?
Này, hôm qua thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about the seas?
Biển cả thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao)
The heavens are falling down
Thiên đường đang sụp đổ
(What about us?)
(Chúng ta thì sao)
I can't even breathe
Tôi thậm chí không thể thở
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about apathy?
Sự lãnh đạm thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
I need you
Tôi cần bạn
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about nature's worth?
Các giá trị thiên nhiên thì sao?
(Ooh, ooh)
(Ooh, ooh)
It's our planet's womb
Đó là cốt lõi của hành tinh chúng ta
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about animals?
Muôn thú thì sao?
(What about it?)
(Nó thì sao?)
Turned kingdoms to dust?
Đã biến vương quốc chúng thành tro
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about elephants?
Loài voi thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
Have we lost their trust?
Phải chăng chúng ta đã mất lòng tin của chúng?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about crying whales?
Những con cá voi đang than khóc thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
Ravaging the seas
Đang tàn phá biển cả
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about forest trails?
Các con đường băng rừng thì sao?
(Ooh, ooh)
(Ooh, ooh)
Burnt despite our pleas
Bị đốt cháy mặc chúng ta van nài
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about the holy land?
Vùng đất thánh thì sao?
(What about it?)
(Nó thì sao?)
Torn apart by creed
Bị xâu xé bởi lòng tham
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about the common man?
Người đàn ông bình thường kia thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
Can't we set him free?
Chúng ta không thể cho anh ta tự do ư?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about children dying?
Lũ trẻ đang thoi thóp thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
Can't you hear them cry?
Bạn không thể nghe chúng khóc chăng?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
Where did we go wrong?
Chúng ta đã sai ở đâu?
(Ooh, ooh)
(Ooh, ooh)
Someone tell me why
Ai đó nói tôi tại sao đi
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about baby boy?
Cậu bé thì sao?
(What about it?)
(Nó thì sao?)
What about the days?
Những ngày này thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about all their joy?
Những niềm vui của chúng thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about the man?
Người đàn ông đó thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about the crying man?
Người đàn ông đang khóc đó thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about Abraham?
Tổ Abraham thì sao?
(What about us?)
(Chúng ta thì sao?)
What about death again?
Việc chết lần nữa thì sao?
(Ooh, ooh)
(Ooh, ooh)
You don't give a damn!
Bạn đừng có mà mặc kệ chứ!

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh

Từ vựng

Pledge /plɛdʒ/ (v) Hứa, cam kết, nguyện, thề; đưa ra (lời nói danh dự..) như một lời thề
Glance /ɡlɑːns/ (v) Đưa (mắt) nhìn qua
Apathy /ˈæp.ə.θi/ (n) Tính không tình cảm, tính lãnh đạm, tính thờ ơ, sự hờ hững
Womb /wuːm/ (n) (nghĩa bóng) ruột, trung tâm, lòng
Ravage /ˈræv.ɪdʒ/ (v) Tàn phá
Trail /treɪl/ (n) Đường, đường mòn (nhất là xuyên qua vùng đất gồ ghề)
Plea /pliː/ (n) Lời yêu cầu khẩn thiết, lời cầu xin; sự cầu xin, sự nài xin, sự yêu cầu; lời kêu gọi giúp đỡ

No comments

Powered by Blogger.