Header Ads

Cách đọc các hình thức số trong tiếng Anh

Bạn đã biết cách đọc số điện thoại, số thập phân hay phân số trong tiếng Anh? Nếu chưa, đừng lo lắng, bài viết này sẽ giúp các bạn.

1. Cách đọc số điện thoại

a.Ta đọc từng số một và khi đọc ta nên đọc theo từng cụm 2 hoặc 3 số thay vì đọc liền mạch

Ví dụ:
 • 0931932136: o nine three – one nine three – two one – three six.
 • 0369793838: o three six - nine seven nine - three eight - three eight.
Lưu ý: Số 0 đọc là o /əʊ/

b.Nếu có 2 số giống nhau liền kề nhau ta có thể đọc là double

Ví dụ:
 • 0362123389: o three six - two one two - double three - eight nine
 • 0972234455: o nine seven - double two three - double four - double five

2. Cách đọc năm

a.Nếu năm có 4 chữ số, ta đọc 2 chữ số đầu thành một số và 2 chữ số sau thành một số

Ví dụ:
 • 1999 : nineteen ninety-nine
 • 1768: seventeen sixty-eight

b. Nếu năm có 4 chữ số mà có dạng 10xx, 20xx v.v..., ngoài cách đọc trên ta có thể đọc giống như đọc 1 số có 4 chữ số

Ví dụ:
 • 2014: two thousand fourteen hoặc twenty fourteen
 • 1023: one thousand twenty-one hoặc ten twenty-one

c. Nếu năm có ba chữ số thì ta đọc như một số có 3 chữ số hoặc đọc số đầu thành một số, hai số cuối thành một số

Ví dụ:
 • 324: three hundred twenty-four hoặc three twenty-four
 • 678: six hundred seventy-eight hoặc six seventy-eight

d. Nếu năm có hai chữ số trở xuống thì ta đọc thành một số

Ví dụ:
 • 99: ninety-nine
 • 78: seventy-eight

3. Cách đọc số thập phân

 • Chúng ta sử dụng dấu chấm (.) để phân chia phần nguyên và phần thập phân
 • Phần nguyên thì chúng ta đọc như một số thông thường
 • Dấu chấm chúng ta đọc là point
 • Phần thập phân chúng ta đọc lần lượt từng số một
Ví dụ:
 • 0.75 : point seven five
 • 27.87: twenty-seven point eight seven

4. Cách đọc phân số

a. Chúng ta dùng số đếm cho tử số và số thứ tự cho mẫu số. Mẫu số sẽ ở dưới dạng số nhiều (thêm s) nếu tử số lớn hơn một

Ví dụ:
 • 2/3 : two thirds
 • 1/5: one fifth

b. Nếu mẫu số là 2, chúng ta sử dụng half với tử số là 1 và halves với tử số lớn hơn 1

Ví dụ:
 • 1/2: one half
 • 3/2: three halves

c. Với hỗn số chúng ta sử dụng thêm and

Ví dụ:
 • 1 1/2: one and one half
 • 3 3/7: three and three sevenths

No comments

Powered by Blogger.