Header Ads

Lời dịch bài hát Skyfall - Adele

Skyfall là bài hát chủ đề trong phim Skyfall, phim điện ảnh thứ 23 về chàng tháng tử điển trai và hào hoa James Bond. Bài hát được sáng tác và trình bày bởi ca sỹ nổi tiếng Adele đã giành được giải thưởng bài hát gốc hay nhất trong lễ trao giải Oscar lần thứ 85.

Lời và lời dịch

Skyfall
Skyfall

This is the end
Đây là kết thúc
Hold your breath and count to ten
Hãy giữ lấy hơi thở của anh và đếm đến mười
Feel the Earth move, and then
Cảm thấy trái đất rung chuyển, và rồi
Hear my heart burst again
Nghe trái tim em nổ tung lần nữa
For this is the end
Bởi đây là kết thúc
I've drowned and dreamt this moment
Em đã đắm chìm và mơ về khoảnh khắc này
So overdue, I owe them
Thế nên quá trễ rồi, em nợ chúng
Swept away, I'm stolen
Bị cuốn đi, em lạc lối

Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Face it all together
Cùng nhau đối diện tất cả
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Face it all together
Cùng nhau đối diện tất cả
At Skyfall
Tại Skyfall
At Skyfall
Tại Skyfall

Skyfall is where we start
Skyfall là nơi chúng ta bắt đầu
A thousand miles and poles apart
Một ngàn dặm và chia lìa
Where worlds collide and days are dark
Nơi những thế giới đụng độ và ngày tối đen
You may have my number
Anh có thể có được số em
You can take my name
Anh có thể biết được tên em
But you'll never have my heart
Nhưng anh sẽ không bao giờ có được trái tim em

Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Face it all together
Cùng nhau đối diện tất cả
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Face it all together
Cùng nhau đối diện tất cả
At Skyfall
Tại Skyfall
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó sụp đổ
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang

Where you go I go
Nơi anh đi em đi
What you see I see
Điều anh thấy em thấy
I know I'd never be me
Em biết em sẽ không bao giờ là chính mình
Without the security
Mà không có sự che chở
Of your loving arms
Của vòng tay yêu thương của anh
Keeping me from harm
Giữ em khỏi bị hãm hại
Put your hand in my hand
Đặt tay anh vào tay em
And we'll stand
Và chúng ta sẽ đứng thẳng

Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Face it all together
Cùng nhau đối diện tất cả
Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
When it crumbles
Khi nó vỡ vụn
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Face it all together
Cùng nhau đối diện tất cả
At Skyfall
Tại Skyfall

Let the sky fall
Hãy để bầu trời sụp đổ
We will stand tall
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
At Skyfall
Tại Skyfall

Sáng tác: Adele

Từ vựng

Burst /bəːst/ (v) Nổ, nổ tung (bom, đạn...); vỡ (mụn nhọt); nổ, vỡ (bong bóng); vỡ, vỡ tung ra (để); nhú, nở (lá, nụ hoa)
Drown /draʊn/ (v) Chết đuối
Overdue /əʊvəˈdjuː/ (adj) Quá chậm, Quá hạn
Owe /əʊ/ (v) nợ
Sweep /swiːp/ (v) quét đi, cuốn đi
Steal /sti:l/ (v) ăn cắp, ăn trộm
Crumble /ˈkrʌmb(ə)l/ (v) [làm cho] vỡ vụn ra
Stand tall (v) tự hào, kiêu hãnh, ngẩng cao đầu
Poles apart (adj) khác nhau, hai thái cực
Skyfall (n) tên khu đất thuộc sở hữu của gia đình James Bond

No comments

Powered by Blogger.