Header Ads

Ngữ pháp với one

Chúng ta thường biết one có chức năng là một số đếm, mang nghĩa là một. Tuy nhiên đôi lúc, chúng ta cũng thấy one có những vai trò và ngữ nghĩa khác. Bài viết này sẽ phân tích và làm rõ các trường hợp được sử dụng với one, mong sẽ giúp các bạn đã bối rối trong quá trình học.

1. One mang nghĩa là một

Đây là nghĩa thông dụng của one. Khi mang nghĩa là một, one có thể sử dụng như là một tính từ hoặc là một đại từ.

a. One được sử dụng như một tính từ

Ví dụ:
  • She has one car. (Cô ấy có một chiếc xe hơi.)
  • I will see you one day. (Tôi sẽ gặp bạn một ngày nào đó.)

b. One of  + danh từ = một trong những ...

Ở đây, one là một đại từ
Ví dụ:
  • He is one of my close friends. (Anh ấy là một trong những người bạn thân của tôi.)
  • It's one of her favorite books. (Đó là một trong những quyển sách yêu thích của cô ấy.)

2. One mang nghĩa là người ta

Khi one mang nghĩa là người ta thì one luôn ở số ít.
Ví dụ:
  • One must do one's best. (Người ta phải làm hết sức của mình.)
  • How does one cook well ? (Làm thế nào mà người ta nấu ăn ngon?)

3. One được dùng để thay thế

- One có thể dùng để thay thế cho danh từ trước đó để tránh sự lặp lại.
Ví dụ:
  • This room is better than that one. (Căn phòng này tốt hơn căn phòng kia.)
  • Do you like this book or that one? (Bạn thích quyển sách này hay quyển kia.)
- Nếu danh từ đó là số nhiều, chúng ta cần phải thêm s sau one.
Ví dụ:
Which shoes will you choose? - Black ones (Bạn sẽ chọn đôi giày nào? - Đôi màu đen)
I have no car but he has some ones. (Tôi không có chiếc xe hơn nào nhưng anh ấy thì có vài cái.)

No comments

Powered by Blogger.