Header Ads

Lời dịch bài hát Diamonds - Rihanna

Diamonds là bài hát được gắn liền với ca sỹ da màu nổi tiếng Rihanna. Bài hát nói lên tâm tư tình cảm của người con gái, khi cô tự ví von bản thân cô và anh chàng mình yêu như những viên kim cương rực sáng trên bầu trời.

Lời và lời dịch

Diamonds
Những viên kim cương

Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương

Find light in the beautiful sea
Tìm ánh sáng nơi biển cả xinh đẹp
I choose to be happy
Em chọn lấy hạnh phúc
You and I, you and I
Anh và em, anh và em
We're like diamonds in the sky
Chúng ta như những viên kim cương trên bầu trời
You're a shooting star I see
Anh là ngôi sao băng mà em thấy
A vision of ecstasy
Một ảo mộng của sự mê ly
When you hold me, I'm alive
Khi anh ôm em, em thấy mình đang sống
We're like diamonds in the sky
Chúng ta như những viên kim cương trên bầu trời

I knew that we'd become one right away
Em biết ngay lúc này chúng ta đã hòa quyện làm một
Oh, right away
Ồ, ngay lúc này
At first sight, I felt the energy of sun rays
Ngay ánh nhìn đầu, em thấy năng lượng mặt trời chiếu rực
I saw the life inside your eyes
Em thấy đời mình trong đôi mắt anh

So shine bright, tonight
Vậy hãy toả sáng, tối nay
You and I
Anh và em
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời
Eye to eye
Mắt đối mắt
So alive
Vậy là đang sống
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời

Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời

Palms rise to the universe
Những bàn tay vươn tới vũ trụ
As we moonshine and molly
Khi chúng ta, ánh trăng và chị hằng,
Feel the warmth, we'll never die
Cảm nhận sự ấm áp, chúng ta sẽ không bao giờ chết
We're like diamonds in the sky
Chúng ta như những viên kim cương trên bầu trời
You're a shooting star I see
Anh là ngôi sao băng mà em thấy
A vision of ecstasy
Một ảo mộng của sự mê ly
When you hold me, I'm alive
Khi anh ôm em, em thấy mình đang sống
We're like diamonds in the sky
Chúng ta như những viên kim cương trên bầu trời
At first sight, I felt the energy of sun rays
Ngay ánh nhìn đầu, em thấy năng lượng mặt trời chiếu rực

I saw the life inside your eyes
Em thấy đời mình trong đôi mắt anh

So shine bright, tonight
Vậy hãy toả sáng, tối nay
You and I
Anh và em
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời
Eye to eye
Mắt đối mắt
So alive
Vậy là đang sống
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời

Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shining bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shining bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời

Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shining bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương

So shine bright, tonight
Vậy hãy toả sáng, tối nay
You and I
Anh và em
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời
Eye to eye
Mắt đối mắt
So alive
Vậy là đang sống
We're beautiful, like diamonds in the sky
Chúng ta xinh đẹp, như những viên kim cương trên bầu trời

Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shining bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Oh-oh, yeah
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shine bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shining bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương
Shining bright like a diamond
Toả sáng như một viên kim cương

Từ vựng

Shooting /ˈʃuːtɪŋ/ (adj) di chuyển nhanh, lướt qua
Vision /ˈvɪʒ(ə)n/ (n) Sự nhìn; sức nhìn, thị lực, khả năng của sự nhìn, Ảo tưởng, ảo ảnh, ảo cảnh, ảo mộng
Ecstasy /ˈɛkstəsi/ (n) Trạng thái mê ly
Ray /reɪ/ (v) chiếu, toả ra (ánh sáng...)
Sight /sʌɪt/ (n) Cảnh, cảnh tượng; cuộc biểu diễn; sự trưng bày
Palm /pɑːm/ (n) Lòng găng tay
Moonshine /ˈmuːnʃʌɪn/ (n) Ánh trăng
Molly /ˈmɒli/ (n) Người đàn ông ẻo lả, cậu bé ẻo lả

No comments

Powered by Blogger.