Header Ads

Lời dịch bài hát Life Is a Highway

Nếu bạn đã xem bộ phim hoạt hình Cars (2006), chắc hẳn bạn sẽ ấn tượng với bài hát chủ đề của bộ phim được trình diễn bởi nhóm nhạc đồng quê Rascal Flatts. Bài hát mang tên "Life Is a Highway" này khiến cho tâm hồn ta tự do bay bổng giống như một chiếc xe đua đang băng băng chạy trên con đường rộng thênh thang vậy.

Lời và lời dịch

Life Is A Highway
Đời là một cao tốc

Life is like a road that you travel on
Đời giống như con đường bạn đi
When there's one day here and the next day gone
Hôm thì ở đây và ngày sau lại rời xa
Sometimes you bend, sometimes you stand
Đôi khi bạn rẽ hướng, đôi khi bạn đứng yên
Sometimes you turn your back to the wind
Đôi khi bạn ngược chiều gió

There's a world outside every darkened door
Có một thế giới bên ngoài mỗi cánh cửa u ám
Where blues will not haunt you anymore
Nơi sự buồn chán sẽ thôi ám ảnh bạn
Where the brave are free and lovers soar
Nơi lòng dũng cảm được giải thoát và những tình nhân bay bổng
Come ride with me to the distant shore
Hãy cùng với tôi đến bến bờ xa xăm

We won't hesitate to break down the garden gate
Chúng ta sẽ không do dự phá vỡ cánh cửa tù túng
There's not much time left today
Không còn nhiều thời gian cho hôm nay đâu

Life is a highway
Đời là một cao tốc
I want to ride it all night long
Tôi muốn chạy trên đó suốt đêm dài
If you are going my way
Nếu bạn định đồng hành với tôi
I want to drive it all night long
Tôi muốn lái trên đó suốt đêm dài
Through all these cities and all these towns
Băng qua tất cả những thành phố và thị trấn này
It's in my blood and it's all around
Khát khao nằm trong máu và toả ra khắp quanh đây
I love you now like I loved you then
Tôi yêu bạn lúc này như luôn đã từng
This is the road and these are the hands
Đây là con đường và đây là những bàn tay

From Mozambique to those Memphis nights
Từ Mozambique đến những đêm Memphis
The Khyber Pass to Vancouver's lights
Từ Khyber Pass tới những ánh đèn Vancouver
Knock me down and get back up again
Bị đánh ngã và rồi lại đứng dậy
You are in my blood; I am not a lonely man
Bạn là máu thịt tôi; tôi chẳng hề đơn độc 

There's no load I can't hold
Có gian khó nào mà tôi chẳng thể đương đầu
Road so rough this I know
Đường trắc trở vô cùng tôi biết chứ
I will be there when the light comes in
Tôi sẽ ở đó khi ánh đèn lên
Just tell them we are survivors
Chỉ để nói rằng chúng ta là những kẻ sống sót
Life is a highway
Đời là một cao tốc
I want to ride it all night long
Tôi muốn chạy trên đó suốt đêm dài
If you are going my way
Nếu bạn định đồng hành với tôi
I want to drive it all night long
Tôi muốn lái trên đó suốt đêm dài

( Gimme, gimme, gimme, gimme, yeah )

Life is a highway
Đời là một cao tốc
I want to ride it all night long
Tôi muốn chạy trên đó suốt đêm dài
If you are going my way
Nếu bạn định đi đồng hành với tôi
I want to drive it all night long
Tôi muốn lái trên đó suốt đêm dài

There was a distance between you and I (between you and I)
Đã từng có khoảng cách giữa bạn và tôi (giữa bạn và tôi)
A misunderstanding once
Chỉ là một lần hiểu lầm
But now we look it in the eye
Nhưng giờ đây chúng ta đã thấu hiểu nhau

There's no load I can't hold
Có gian khó nào mà tôi chẳng thể đương đầu
Road so rough this I know
Đường trắc trở vô cùng tôi biết chứ
I will be there when the light comes in
Tôi sẽ ở đó khi ánh đèn lên
Just tell them we are survivors
Chỉ để nói rằng chúng ta là những kẻ sống sót

Life is a highway
Đời là một cao tốc
I want to ride it all night long
Tôi muốn chạy trên đó suốt đêm dài
If you are going my way
Nếu bạn định đồng hành với tôi
I want to drive it all night long
Tôi muốn lái trên đó suốt đêm dài

( Gimme, gimme, gimme, gimme, yeah )
Life is a highway
Đời là một cao tốc
I want to ride it all night long
Tôi muốn chạy trên đó suốt đêm dài
If you are going my way
Nếu bạn định đồng hành với tôi
I want to drive it all night long
Tôi muốn lái trên đó suốt đêm dài

( Gimme, gimme, gimme, gimme, yeah )

Life is a highway
Đời là một cao tốc
I want to ride it all night long
Tôi muốn chạy trên đó suốt đêm dài
If you are going my way
Nếu bạn định đồng hành với tôi
I want to drive it all night long
Tôi muốn lái trên đó suốt đêm dài

Từ vựng

Highway /ˈhʌɪweɪ/ (n) quốc lộ, cao lộ
Bend /bɛnd/ (v) Rẽ, hướng; hướng về, dồn về
Darken /ˈdɑːk(ə)n/ (v) Làm tối, làm u ám (bầu trời)
Haunt /hɔːnt/ (v) Ám ảnh (ai) (ý nghĩ)
Soar /sɔː/ (v) Bay vọt lên, bay vút lên, nâng cao lên
Blues (n) sự buồn chán

No comments

Powered by Blogger.