Header Ads

Lời dịch bài hát We Remain - Christina Aguilera

Nếu bạn là một fan của bộ phim The Hunger Games, bạn hẳn đã quá quen thuộc với bài hát We Remain được trình bày bởi nữ ca sĩ Christina Aguilera. Nội dung bài hát là lời thách thức đầy ngạo nghễ với lũ cường quyền đang chà đạp lên cuộc sống của những kẻ thấp cổ bé họng.


Lời và lời dịch 

We Remain
Bọn ta còn đây

All the ways that you think you know me
Tất cả những cách mà ngươi nghĩ rằng ngươi biết về ta
All the limits that you figured out, limits that you figured out
Tất cả những giới hạn mà ngươi đặt ra, những giới hạn mà ngươi đặt ra
Had to learn to keep it all below me
Phải học được cách ngăn chặn ta
Just to keep from being thrown around, just to keep from being thrown around
Chỉ để giữ lại từ sự bị vứt bỏ, chỉ để giữ lại từ sự bị vứt bỏ

Every single time the wind blows
Mỗi một lần gió nổi lên
Every single time the wind blows
Mỗi một lần gió nổi lên
I see it in your face (Ohh)
Ta thấy điều đó hiện trên khuôn mặt ngươi

In a cold night
Trong đêm lạnh
There will be no fair fight
Sẽ không có cuộc chiến công bằng
There will be no goodnight
Sẽ không có lời chúc ngủ ngon
To turn and walk away
Để quay đầu và bước đi

So burn me with fire
Vậy hãy đốt ta với lửa
Drown me with rain
Hãy dìm ta dưới mưa
I'm gonna wakgiấc
Ta sẽ thức giấc
Screaming your name
Gào thét tên ngươi
Yes I'm a sinner
Đúng ta là kẻ tội đồ
Yes I'm a saint
Đúng ta là một vị thánh
Whatever happens here
Bất kể điều gì xảy ra ở đây
Whatever happens here
Bất kể điều gì xảy ra ở đây
We remain
Bọn ta vẫn còn đây

Now we talk about our wasted future
Bây giờ bọn ta nói về tương lai hoang phí của mình
But we take a good look around
Nhưng bọn ta hãy nhìn xung quanh kỹ đã
Yeah we take a good look around
Phải bọn ta hãy nhìn xung quanh kỹ đã

Yeah we know it, it hasn't been for nothing
Phải bọn ta biết điều đó, nó chẳng là gì cả
'Cause we'll never let it slow us down
Vì chúng ta sẽ không bao giờ để nó làm chậm bước chân mình
No we'll never let it slow us down
Không chúng ta sẽ không bao giờ để nó là chậm bước chân mình
(Oh yeah)
(Oh yeah)

Every single time the wind blows
Mỗi một lần gió nổi lên
Every single time the wind blows
Mỗi một lần gió nổi lên
I see it in your face (Ohh)
Ta thấy điều đó hiện trên khuôn mặt ngươi

In a cold night
Trong đêm lạnh
There will be no fair fight
Sẽ không có cuộc chiến công bằng
There will be no goodnight
Sẽ không có lời chúc ngủ ngon
To turn and walk away
Để quay lại và bước đi

So burn me with fire
Vậy hãy đốt ta với lửa
Drown me with rain
Hãy dìm ta dưới mưa
I'm gonna wake up
Ta sẽ thức giấc
Screaming your name
Gào thét tên ngươi

Yes I'm a sinner
Đúng ta là kẻ tội đồ
Yes I'm a saint
Đúng ta là một vị thánh
Whatever happens here
Bất kể điều gì xảy ra ở đây
Whatever happens here
Bất kể điều gì xảy ra ở đây
We remain
Bọn ta vẫn còn đây

Said, said we remain
Nói, nói rằng bọn ta vẫn còn đây
We remain, we remain
Bọn ta vẫn còn đây

Burn me with fire
Hãy đốt ta với lửa
Drown me with rain
Hãy dìm ta dưới mưa
I'm gonna wake up
Ta sẽ thức giấc
Screaming your name
Gào thét tên ngươi

Yes I'm a sinner
Đúng ta là kẻ tội đồ
Yes I'm a saint
Đúng ta là một vị thánh
Whatever happens here
Bất kể điều gì xảy ra ở đây
Whatever happens here
Bất kể điều gì xảy ra ở đây
We remain
Bọn ta vẫn còn đây

Từ vựng 

Remain /rɪˈmeɪn/ (v): Còn lại
Limit /ˈlɪmɪt/ (n): Giới hạn, ranh giới, hạn định
Figure /ˈfɪɡə/ out (v) Đoán, tìm hiểu, luận ra
Below /bɪˈləʊ/ (pre) Dưới, ở dưới, thấp hơn
Drown /draʊn/ (v) Dìm chết, làm chết đuối
Scream /skriːm/ (v) Gào thét, hét lên, kêu thất thanh (vì sợ hãi, đau đớn..) 

No comments

Powered by Blogger.