Header Ads

Lời dịch bài hát Say You Will - Tokyo Square

Say You Will là bài hát nổi tiếng của ban nhạc Tokyo Square và rất được thế hệ trẻ Việt Nam một thời yêu thích. Bài hát là nỗi bất an, lo lắng của một chàng trai khi không chắc chắn về trái tim của người con gái mà anh đang thầm thương trộm nhớ.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Say you will
Nói đi em hỡi

Say you will, say you will be mine
Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh
I just keep missing you tonight
Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em
I feel so unsure, I feel so alone
Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi
I just don't dare to open my eyes
Anh còn không dám mở mắt ra

Into deep, going in too deep 
Đã đắm sâu, ngập mình quá sâu
I can't get you out of my mind
Anh không thể gạt em khỏi tâm trí
Baby no matter just how hard I try
Em yêu hỡi bất kẻ anh cố gắng thế nào
I don't want to be alone tonight
Anh không muốn lẻ loi đêm nay

Won't you be my guilding light
Sao em không là ánh sáng dẫn lối?
Lead the way to be by your side
Đưa đường anh tới bên em
Won't you be my star tonight
Sao em không là vì sao đêm nay?
I need more than a neon light
Anh cần hơn một bóng đèn neon

Say you will, say you will be mine
Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh
I just keep missing you tonight
Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em
I feel so unsure,I feel so alone
Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi
I just don't dare to open my eyes
Anh còn không dám mở mắt ra

Say you will, say you will be mine
Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh
I just keep missing you tonight
Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em
I feel so unsure,I feel so alone
Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi
I just don't dare to open my eyes
Anh còn không dám mở mắt ra

Into deep, going in too deep
Đã đắm sâu, ngập mình quá sâu
I can't get you out of my mind
Anh không thể gạt em khỏi tâm trí
Baby no matter just how hard I try
Em yêu hỡi bất kẻ anh cố gắng thế nào
I don't want to be alone tonight
Anh không muốn lẻ loi đêm nay

Won't you be my guilding light
Sao em không là ánh sáng dẫn lối?
Lead the way to be by your side
Đưa đường anh tới bên em
Won't you be my star tonight
Sao em không là vì sao đêm nay?
I need more than a neon light
Anh cần hơn một bóng đèn neon

Say you will, say you will be mine
Nói đi em hỡi, nói đi em sẽ là của anh
I just keep missing you tonight
Đêm nay anh chỉ đang nhớ về em
I feel so unsure, I feel so alone
Anh cảm thấy thật bất an, anh cảm thấy thật lẻ loi
I just don't dare to open my eyes
Anh còn không dám mở mắt ra

No comments

Powered by Blogger.