Header Ads

Lời dịch bài hát You'll Be In My Heart - Phil Collins

Nếu bạn đã xem bộ phim hoạt hình Tarzan (1999), bạn hẳn sẽ không khỏi rung động bởi giai điệu ngọt ngào và lời ca tràn đầy hơi ấm tình thương của bài hát chủ đề trong phim, bài hát You'll Be In My Heart được trình diễn bởi ca sỹ Phil Collins.


Lời tiếng Anh và lời dịch

You'll be in my heart
Con sẽ ở trong tim ta

Come, stop your crying
Đến đây nào, đừng khóc nữa
It will be alright
Chuyện rồi sẽ ổn thôi
Just take my hand
Chỉ việc nắm lấy tay ta
Hold it tight
Giữ thật chặt nhé

I will protect you
Ta sẽ bảo vệ con
From all around you
Khỏi mọi thứ xung quanh
I will be here
Ta sẽ ở đây
Don't you cry
Đừng khóc con nhé

For one so small,
Cho một điều nhỏ bé,
You seem so strong
Con dường như rất mạnh mẽ
My arms will hold you,
Cánh tay ta sẽ ôm con vào lòng
Keep you safe and warm
Giữ con an toàn và ấm áp

This bond between us
Mối liên kết giữa chúng ta
Can't be broken
Không thể bị cắt lìa
I will be here
Ta sẽ ở đây
Don't you cry
Đừng khóc con nhé

'Cause you'll be in my heart
Vì con sẽ ở trong tim ta
Yes, you'll be in my heart
Phải, con sẽ ở trong tim ta
From this day on
Kể từ hôm nay
Now and forever more
Bây giờ và mãi mãi về sau

You'll be in my heart
Con sẽ ở trong tim ta
No matter what they say
Bất kể người ta nói gì
You'll be here in my heart always
Con sẽ ở đây trong tim ta, luôn luôn thế

Why can't they understand the way we feel?
Tại sao họ không thể hiểu điều chúng ta cảm nhận?
They just don't trust what they can't explain
Họ chỉ không tin vào điều họ không thể lý giải
I know we're different but deep inside us
Ta biết chúng ta khác biệt nhưng sâu thẳm bên trong
We're not that different at all
Chúng ta chẳng có gì khác biệt cả

And you'll be in my heart
Và con sẽ ở trong tim ta
Yes, you'll be in my heart
Phải, con sẽ ở trong tim ta
From this day on
Kể từ hôm nay
Now and forever more
Bây giờ và mãi mãi về sau

Don't listen to them
Đừng nghe họ
'Cause what do they know (what do they know)?
Vì họ biết gì chứ (họ biết gì chứ)?
We need each other
Chúng ta cần lẫn nhau
To have, to hold
Để sống sót, để giữ gìn
They'll see in time
Họ sẽ nhận ra sớm thôi
I know
Ta biết

When destiny calls you
Khi số mệnh vẫy gọi con
You must be strong (you gotta be strong)
Con phải mạnh mẽ nhé (con phải mạnh mẽ nhá)
I may not be with you
Ta không thể ở với con
But you've got to hold on
Nhưng con cần phải vững vàng
They'll see in time
Họ sẽ nhận ra sớm thôi
I know
Ta biết 
We'll show them together
Cùng nhau chúng ta sẽ chỉ cho họ thấy

'Cause you'll be in my heart
Vì con sẽ ở trong tim ta
Believe me, you'll be in my heart
Tin ta đi, con sẽ ở trong tim ta
I'll be there from this day on,
Ta sẽ ở đó kể từ hôm nay
Now and forever more
Bây giờ và mãi mãi về sau

Oh, you'll be in my heart (you'll be here in my heart)
Ồ, con sẽ ở trong tim ta (con sẽ ở đây trong tim ta)
No matter what they say (I'll be with you)
Bất kể người ta nói gì (Ta sẽ ở bên con)
You'll be here in my heart (I'll be there) always
Ta sẽ ở đây trong tim con (Ta sẽ ở đó), luôn luôn thế

Always
Luôn luôn thế
I'll be with you
Ta sẽ ở bên con
I'll be there for you always
Ta sẽ ở đó vì con, luôn luôn thế
Always and always
Luôn luôn và luôn luôn
Just look over your shoulder
Chỉ cần nhìn lên bờ vai con
Just look over your shoulder
Chỉ cần nhìn lên bờ vai con
Just look over your shoulder
Chỉ cần nhìn lên bờ vai con
I'll be there always.
Ta sẽ luôn ở đó

No comments

Powered by Blogger.