Header Ads

Lời dịch bài hát Can You Feel The Love Tonight - Elton John

Bạn còn nhớ bài hát can you feel the love tonight được cất lên ở phân cảnh nào của bộ phim hoạt hình nổi tiếng The Lion King (1994) chứ? Quên sao được nhỉ, cái khung cảnh lãng mạn và thơ mộng ấy, nơi đôi bạn trẻ Simba và Nala bắt đầu nảy sinh tình cảm đôi lứa.


Lời tiếng Anh và lời dịch 

Can you feel the love tonight?
Tối nay em có thể cảm nhận được tình yêu không?

There's a calm surrender to the rush of day
Có một sự bỏ cuộc lặng lẽ với nhịp đời hối hả
When the heat of a rolling wind can be turned away
Khi mà hơi nóng của cơn gió lốc có thể được thổi bay đi
An enchanted moment, and it sees me through
Một phút giây đắm say, và nó xuyên thấu qua anh
It's enough for this restless warrior just to be with you
Với chiến binh không ngơi nghỉ này, chỉ cần ở bên em là đủ

And can you feel the love tonight?
Và tối nay em có thể cảm nhận được tình yêu không?
It is where we are
Nó đang ở đây với chúng ta
It's enough for this wide-eyed wanderer
Thế là đủ cho kẻ lang thang ngờ nghệch này
That we got this far
Khi mà chúng ta đã tiến xa đến thế này
And can you feel the love tonight?
Và tối nay em có thể cảm nhận được tình yêu không?
How it's laid to rest
Nó thật thanh bình biết bao
It's enough to make kings and vagabonds
Thế là đủ để khiến cho những vị vua và những kẻ phiêu bạt
Believe the very best
Tin tưởng vào điều tuyệt vời nhất

There's a time for everyone if they only learn
Có một khoảnh khắc cho mỗi người nếu họ biết rằng
That the twisting kaleidoscope moves us all in turn
Chiếc kính vạn hoa xoay vần chúng ta theo lượt
There's a rhyme and reason to the wild outdoors
Có một vần thơ và lý do dành cho vùng đất hoang dã kia
When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours
Khi mà trái tim của kẻ phiêu du mạo hiểm này hòa cùng nhịp với em

And can you feel the love tonight?
Và tối nay em có thể cảm nhận được tình yêu không?
It is where we are
Nó đang ở đây với chúng ta
It's enough for this wide-eyed wanderer
Thế là đủ cho kẻ lang thang ngờ nghệch này
That we got this far
Khi mà chúng ta đã tiến xa đến thế này
And can you feel the love tonight?
Và tối nay em có thể cảm nhận được tình yêu không?
How it's laid to rest
Nó thật thanh bình biết bao
It's enough to make kings and vagabonds
Thế là đủ để khiến cho những vị vua và những kẻ phiêu bạt
Believe the very best
Tin tưởng vào điều tuyệt vời nhất

It's enough to make kings and vagabonds
Thế là đủ để khiến cho những vị vua và những kẻ phiêu bạt
Believe the very best
Tin tưởng vào điều tuyệt vời nhất

Từ vựng tiếng Anh

  • Surrender /səˈren.dɚ/ (n) Sự đầu hàng; sự từ bỏ
  • Rush /rʌʃ/ (n) Sự vội vàng, sự gấp
  • Twisting /ˈtwɪs·tɪŋ/ (adj) xoắn, xoáy
  • Kaleidoscope /kəˈlaɪ.də.skəʊp/ (n) Kính vạn hoa
  • Rhyme /raɪm/ (n) Vần
  • Star-crossed /ˌstɑːrˈkrɑːst/ (adj) Bất hạnh; rủi ro
  • Voyager /ˈvɔɪ.ɪ.dʒɚ/ (n) Người du hành, người thực hiện một chuyến du lịch xa (nhất là đến những vùng chưa biết đến trên thế giới bằng đường biển)

No comments

Powered by Blogger.