Header Ads

Câu cảm thán với how và what

Bạn đã biết cách bộc lộ cảm xúc của mình bằng các câu cảm thán trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa, bài viết này sẽ giúp các bạn. Nhìn chung, để tạo ra các câu cảm thán chúng ta sẽ sử dụng một trong hai cấu trúc, hoặc là với how hoặc là với what.

1. Câu cảm thán với how

a. How + adj + s + be 

Ví dụ:
  • How handsome he is! (Anh ta đẹp trai quá!)
  • How beautiful a picture is! (Thật là bức tranh đẹp!)

b. How + adverb + s + v

Ví dụ:
  • How fast he runs! (Anh ta chạy nhanh ghê!)
  • How fluently she speaks English! (Cô ấy nói tiếng Anh trôi chảy quá!)

2. Câu cảm thán với what

a. What + (a/an) + adj + noun

Ví dụ:
  • What a beautiful picture! (Thật là bức tranh đẹp!)
  • What delicious food! (Thức ăn thật ngon!)
  • What huge buildings! ( Những tòa nhà thật to lớn!)

b. What + (a/an) + adj + noun + s + v

Ví dụ:
  • What an amazing game I played! (Tôi đã chơi một game thật thú vị!)
  • What long hair she has! (Cô ta có mái tóc dài thật!

No comments

Powered by Blogger.