Header Ads

Lời dịch bài hát 25 minutes - Michael Learns To Rock

Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần chậm một giây, chúng ta có thể hối tiếc cả cuộc đời. Anh chàng trong bài hát 25 minutes là một ví dụ điển hình, anh chậm 25 phút và đành phải chấp nhận người con người gái mình yêu thương  lên xe hoa với người đàn ông khác


Lời tiếng Anh và lời dịch

25 minutes 
25 phút

After some time I've finally made up my mind
Sau một thời gian tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt
She is the girl and I really want to make her mine
Nàng là người con gái tôi hằng ao ước
I'm searching everywhere to find her again
Tôi kiếm tìm khắp nơi để gặp lại nàng
To tell her I love her
Để nói với nàng tôi yêu nàng
And I'm sorry 'bout the things I've done
Và xin lỗi về những điều tôi đã gây ra
I find her standing in front of the church
Tôi tìm thấy nàng đứng trước nhà thờ
The only place in town where I didn't search
Nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không kiếm tìm
She looks so happy in her wedding dress
Nàng trông rất hạnh phúc trong bộ áo cưới
But she's crying while she's saying this
Nhưng nàng vừa khóc vừa thốt ra những lời này

Boy I missed your kisses all the time but
Anh yêu, em lúc nào cũng nhớ những nụ hôn của anh nhưng
This is twenty five minutes too late
Đã trễ mất 25 phút rồi
Though travelled so far
Dù rằng anh đã đi rất xa
Boy I'm sorry you are
Anh yêu, em xin lỗi vì anh đã
Twenty five minutes too late
Trễ mất 25 phút rồi

Against the wind I'm going home again
Ngược cơn gió tôi lê bước về nhà
Wishing me back to time when we were more than friends
Ước gì tôi trở lại thời gian khi chúng tôi còn hơn cả bạn bè
But I still see her in front of the church
Nhưng tôi vẫn thấy nàng trước nhà thờ
The only place in town where I didn't search
Nơi duy nhất trong thị trấn tôi không kiếm tìm
She looked so happy in her wedding dress
Nàng trông hạnh phúc trong bộ áo cưới
But she's cried while she was saying this
Nhưng nàng vừa khóc vừa thốt ra những lời này

Boy I missed your kisses all the time but
Anh yêu, em lúc nào cũng nhớ những nụ hôn của anh nhưng
This is twenty five minutes too late
Đã trễ mất 25 phút rồi
Though travelled so far
Dù rằng anh đã đi rất xa
Boy I'm sorry you are
Anh yêu, em xin lỗi vì anh đã
Twenty five minutes too late
Trễ mất 25 phút rồi

Out in the streets
Ngoài đường phố
Places where hungry hearts have nothing to eat
Những nơi mà những trái tim đói khát không có gì ăn
Inside my head still I can hear the words she said
Trong tâm trí tôi vẫn nghe những lời nàng nói

Boy I missed your kisses all the time but
Anh yêu, em lúc nào cũng nhớ những nụ hôn của anh nhưng
This is twenty five minutes too late
Đã trễ mất 25 phút rồi
Though travelled so far
Dù rằng anh đã đi rất xa
Boy I'm sorry you are
Anh yêu, em xin lỗi vì anh đã
Twenty five minutes too late
Trễ mất 25 phút rồi

Boy I missed your kisses all the time but
Anh yêu, em lúc nào cũng nhớ những nụ hôn của anh nhưng
This is twenty five minutes too late
Đã trễ mất 25 phút rồi
Though travelled so far
Dù rằng anh đã đi rất xa
Boy I'm sorry you are
Anh yêu, em xin lỗi vì anh đã
Twenty five minutes too late
Trễ mất 25 phút rồi

I can still hear her say ...
Tôi vẫn có thể nghe nàng nói ...

No comments

Powered by Blogger.