Header Ads

Lời dịch bài hát I See Fire - Ed Sheeran

Ca nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran được đạo diễn Peter Jackson mời sáng tác bài hát chủ đề cho bộ phim The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013). Anh đã xem bộ phim và sáng tác bài hát I See Fire chỉ trong cùng một ngày.


Lời tiếng Anh và lời dịch

I See Fire
Ta Thấy Lửa

Oh misty eye of the mountain below
Ồ ánh mắt mờ ảo của sơn thần bên dưới
Keep careful watch of my brothers' souls
Hãy canh chừng cẩn thận linh hồn anh em ta
And should the sky be filled with fire and smoke
Và bầu trời sẽ phủ đầy khói lửa
Keep watching over Durin's sons
Hãy dõi theo những đứa con trai của Durin

If this is to end in fire, then we should all burn together
Nếu chuyện này kết thúc trong lửa, vậy tất cả chúng ta sẽ cháy cùng nhau
Watch the flames climb high into the night
Hãy xem ngọn lửa bốc cao trong đêm tối
Calling out father oh, stand by and we will
Cất tiếng gọi tổ tiên, kề bên đây và chúng ta sẽ
Watch the flames burn auburn on the mountain side
Ngước nhìn ngọn lửa cháy vàng rực trên sườn núi

And if we should die tonight, we should all die together
Và nếu chúng ta chết tối nay, tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau
Raise a glass of wine for the last time
Nâng ly rượu cho lần cuối
Calling out father oh, prepare as we will
Cất tiếng gọi tổ tiên ồ, hãy sẵn sàng vì chúng ta sẽ
Watch the flames burn auburn on the mountain side
Ngước nhìn ngọn lửa cháy vàng rực trên sườn núi
Desolation comes upon the sky
Sự tàn phá đến từ trên bầu trời

Now I see fire, inside the mountain
Bây giờ ta thấy lửa, bên trong núi
I see fire, burning the trees
Ta thấy lửa, đốt cháy rừng cây
And I see fire, hollowing souls
Và ta thấy lửa, đục rỗng linh hồn
I see fire, blood in the breeze
Ta thấy lửa, máu bay trong gió
And I hope that you remember me
Và ta mong các người nhớ ta

Oh, should my people fall then surely I'll do the same
Ồ, người của ta sẽ ngã xuống nên chắc rồi ta cũng sẽ như thế
Confined in mountain halls, we got too close to the flame
Mắc kẹt trong những toà nhà trên núi, chúng ta quá gần ngọn lửa
Calling out father oh, hold fast and we will
Cất tiếng gọi tổ tiên ồ, nắm chặt nhanh và chúng ta sẽ
Watch the flames burn auburn on the mountain side
Ngước nhìn ngọn lửa cháy vàng rực trên sườn núi
Desolation comes upon the sky
Sự tàn phá đến từ bầu trời

Now I see fire, inside the mountain
Bây giờ ta thấy lửa, bên trong núi
I see fire, burning the trees
Ta thấy lửa, đốt cháy rừng cây
And I see fire, hollowing souls
Và ta thấy lửa, đục rỗng linh hồn
I see fire, blood in the breeze
Ta thấy lửa, máu bay trong gió
And I hope that you remember me
Và ta mong các người nhớ ta

And if the night is burning, I will cover my eyes
Và nếu đêm tối bừng cháy, ta sẽ che đậy đôi mắt mình
For if the dark returns then my brothers will die
Vì nếu bóng tối trở lại thì anh em ta sẽ chết
And as the sky's falling down, it crashed into this lonely town
Và khi bầu trời sụp đổ, nó sẽ đâm sầm vào thị trấn đơn độc này
And with that shadow upon the ground I hear my people screaming out
Và với cái bóng đó bao phủ mặt đất ta nghe người của ta thét gào

Now I see fire, inside the mountain
Bây giờ ta thấy lửa, bên trong núi
I see fire, burning the trees
Ta thấy lửa, đốt cháy rừng cây
I see fire, hollowing souls
Ta thấy lửa, đục rỗng linh hồn
I see fire, blood in the breeze
Ta thấy lửa, máu bay trong gió
I see fire (oh you know I saw a city burning out)
Ta thấy lửa (Ồ, các người biết đấy ta đã thấy một thành phố đang cháy)
I see fire (feel the heat upon my skin)
Ta thấy lửa (cảm nhận hơi nóng phả trên da mình)
I see fire
Ta thấy lửa
And I see fire burn auburn on the mountainside
Và ta thấy lửa cháy vàng rực trên sườn núi

Từ vựng tiếng Anh

  • Misty /ˈmɪs.ti/ (adj) mơ hồ, không rõ ràng
  • Flame /fleɪm/ (n) Ngọn lửa
  • Call out (v) gọi ra
  • Auburn /ˈɔː.bən/ (adj) Màu nâu vàng (tóc)
  • Desolation /ˌdes.əlˈeɪ.ʃən/ (v) Sự tàn phá, sự làm tan hoang
  • Hollow /ˈhɒl.əʊ/ (v) Làm rỗng
  • Crash /kræʃ/ (v) Đâm sầm xuống, đâm sầm vào
  • Shadow /ˈʃæd.əʊ/ (n) Bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát

No comments

Powered by Blogger.