Header Ads

Lời dịch bài hát The Last Good Bye - Billy Boyd

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc gặp mặt nào rồi cũng đến lúc chia ly. The Last Good Bye chính là lời chào tạm biệt của đoàn làm phim Hobbit gửi đến các khán giả đam mê màn ảnh khi mà chuyến hành trình của Thorin và những đồng bạn của mình đã đến hồi kết thúc.


Lời tiếng Anh và lời dịch

The Last Good Bye
Lời Giả Biệt Cuối 

I saw the light fade from the sky
Ta đã thấy vầng dương lịm dần trên bầu trời
On the wind I heard a sigh
Trong tiếng gió ta nghe thấy tiếng thở dài
As the snowflakes cover my fallen brothers
Khi bông tuyết bao phủ xác những anh em đã ngã xuống
I will say this last goodbye
Ta sẽ nói lời giã biệt cuối

Night is now falling
Màn đêm đang buông xuống dần
So ends this day
Vậy là kết thúc ngày rồi
The road is now calling
Giờ đây dặm đường đang vẫy gọi
And I must away
Và ta phải khởi hành thôi
Over hill and under trees
Băng qua đồi và len dưới những lùm cây
Through lands where never light has shone
Xuyên qua những vùng đất chưa bao giờ vầng dương hé dạng
By silver streams that run down to the Sea
Bên những dòng suối bạc chạy ra biển cả

Under clouds, beneath the stars
Dưới những tầng mây, bên dưới các vì sao
Over snow one winter’s morn
Băng qua tuyết vào một sáng mùa đông
I turned at last to paths that lead home
Ta rốt cuộc lại trên hành trình quay về nhà
And though where the road then takes me
Và dù rằng nơi mà con đường dẫn lối ta đến
I cannot tell
Ta không tài nào biết được
We came all this way
Tất cả chúng ta đã tới theo cùng con đường này
But now comes the day
Nhưng giờ đã tới ngày
To bid you farewell
Trao cho người lời giã biệt
Many places I have been
Nhiều nơi ta đã đặt chân đến
Many sorrows I have seen
Nhiều đau thương ta đã trải qua
But I don’t regret
Nhưng ta không hề hối hận
Nor will I forget
Ta cũng không quên
All who took that road with me
Mọi bóng hình đã đồng hành với ta

Night is now falling
Màn đêm đang buông xuống dần
So ends this day
Vậy là kết thúc ngày rồi
The road is now calling
Giờ đây dặm đường đang vẫy gọi
And I must away
Và ta phải khởi hành thôi
Over hill and under trees
Băng qua đồi và len dưới những lùm cây
Through lands where never light has shone
Xuyên qua những vùng đất chưa bao giờ vầng dương hé dạng
By silver streams that run down to the Sea
Bên những dòng suối bạc chạy ra biển cả

To these memories I will hold
Cùng với những kỷ niệm ta sẽ khắc ghi này
With your blessing I will go
Mang theo những lời chúc phúc của người, ta sẽ cất bước
To turn at last to paths that lead home
Để rốt cuộc lại trên hành trình quay về nhà
And though where the road then takes me
Và dù rằng nơi mà con đường dẫn lối ta đến
I cannot tell
Ta không tài nào biết được
We came all this way
Tất cả chúng ta đã tới theo cùng con đường này
But now comes the day
Nhưng giờ đã tới ngày
To bid you farewell
Trao cho người lời giã biệt

I bid you all a very fond farewell.
Ta xin gửi tới mọi người lời giã biệt thân thương.

Từ vựng tiếng Anh

  • Sign /saɪ/ (n) Sự thở dài; tiếng thở dài
  • Snowflake /ˈsnəʊ.fleɪk/ (n) Bông tuyết
  • Morn /mɔːn/ (n) (thơ ca) buổi sáng
  • Bid /bɪd/ (v) Đặt giá
  • Fond /fɒnd/ (adj) Yêu mến quá đỗi, yêu dấu; trìu mến

No comments

Powered by Blogger.