Header Ads

Lời dịch bài hát Song Of The Lonely Mountain - Neil Finn

Nếu bạn là một fan của loạt phim điện ảnh Hobbit thì hẳn bạn sẽ không thể quên được giai điệu và lời ca hào hùng của bài hát Song Of The Lonely Mountain được vang lên ở cuối phim The Hobbit: An Unexpected Journey (2012).  Bài hát khiến cho người nghe không thể nhấc mình khỏi ghế rạp chiếu phim mà phải nán lại nghe để một lần nữa đắm chìm trong hành trình đòi lại kho vàng bị đánh cắp của Durin và các chiến hữu.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Song Of The Lonely Mountain
Bài ca về núi Cô Độc

Far over the Misty Mountains rise
Xa xa trên dãy núi Sương Mù dần hiện
Leave us standing upon the height
Hãy để chúng ta đứng trên cao vút này
What was before, we see once more
Hình ảnh xưa kia, chúng ta một lần nữa lại thấy
Is our kingdom, a distant light
Là vương quốc chúng ta, một ánh sáng xa xăm

Fiery mountain beneath the moon
Ngọn núi cháy rừng rực dưới ánh trăng
The words aren't spoken, we'll be there soon
Những lời chưa được nói, chúng ta sẽ ở đó sớm
For home a song that echoes on
Để quê nhà vang vọng bài ca
And all who find us will know the tune
Và tất cả những người gặp chúng ta sẽ biết giai điệu đó

Some folk we never forget
Người mà chúng ta không bao giờ quên
Some kind we never forgive
Kẻ mà chúng ta không bao giờ tha thứ
Haven't seen the back of us yet
Đừng hòng thấy chúng ta quay đầu
We'll fight as long as we live
Còn sống là chúng ta còn chiến đấu

All lies on the hidden door
Tất cả nằm sau cánh cửa bị giấu kín
To the Lonely Mountain bourne
Đến ranh giới núi Cô Độc
We'll ride in the gathering storm
Chúng ta sẽ đồng hành giữa giông tố mịt mù
Until we get our long-forgotten gold
Cho tới khi giành được kho tàng bị lãng quên từ lâu

We lay under the Misty Mountains cold
Chúng ta nghỉ dưới dãy núi Sương Mù lạnh lẽo
In slumbers deep and dreams of gold
Trong giấc ngủ sâu và mơ về kho vàng
We must awake, our lives to make
Chúng ta phải thức giấc, nắm lấy vận mệnh mình
And in the darkness a torch we hold
Và trong bóng tối chúng ta giữ lấy ngọn đuốc

From long ago when lanterns burned
Từ lâu khi những chiếc đèn lồng còn cháy
Till this day our hearts have yearned
Cho đến ngày này trái tim chúng ta vẫn mong mỏi
A fate unknown, the Arkenstone
Một vận mệnh khôn lường, ngọc Arkenstone
What was stolen must be returned
Thứ bị đánh cắp phải được trả lại
We must awake and make the day
Chúng ta phải thức giấc và tạo ra kỳ tích
To find a song for heart and soul
Để tìm ra bài ca cho trái tim và linh hồn

Some folk we never forget
Người mà chúng ta không bao giờ quên
Some kind we never forgive
Kẻ mà chúng ta không bao giờ tha thứ
Haven't seen the end of it yet
Vẫn chưa thấy được hồi kết đâu
We'll fight as long as we live
Còn sống là chúng ta còn chiến đấu

All lies on the hidden door
Tất cả nằm sau cánh cửa bị giấu kín
To the Lonely Mountain bourne
Đến ranh giới núi Cô Độc
We'll ride in the gathering storm
Chúng ta sẽ đồng hành giữa giông tố mịt mù
Until we get our long-forgotten gold
Cho tới khi giành được kho tàng bị lãng quên từ lâu

Far away from Misty Mountains cold.
Xa xa dãy núi Sương Mù lạnh lẽo

Từ vựng tiếng Anh

  • Misty /ˈmɪs.ti/ (adj) có sương mù bao phủ
  • Kingdom /ˈkɪŋ.dəm/ (n) Vương quốc
  • Distant /ˈdɪs.tənt/ (adj)Xa, cách, xa cách
  • Fiery /ˈfaɪə.ri/ (adj)Bừng cháy, bốc lửa
  • Echo /ˈek.əʊ/ (v) Dội lại, vang lại (tiếng động)
  • Tune /tuːn/ (n) Điệu (hát...), giai điệu
  • Slumber /ˈslʌm.bər/ (n) ( (thường) số nhiều) giấc ngủ
  • Lantern /ˈlæn.tən/ (n) Đèn lồng, đèn xách
  • Yearn /jɜːn/ (v) Mong mỏi, ao ước, khao khát, nóng lòng

No comments

Powered by Blogger.