Header Ads

Phân biệt Mr., Mrs., Ms., Miss, Sir và Madam

Trong những tình huống đòi hỏi tính lịch sự, người ta thường sử dụng các từ Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir và Madam đặt trước tên người để thể hiện sự tôn trọng. Tùy theo giới tính, độ tuổi và tình trạng hôn nhân mà chúng ta sẽ lựa chọn các từ trên cho phù hợp.


1. Mr.

Mr. là viết tắt của từ mister, nghĩa là ông, được sử dụng cho nam giới bất kể là đã kết hôn hay chưa. Sau Mr. là tên người nên bạn cần phải biết tên người đó.
Ví dụ:
 • Can I talk to Mr. Young? (Tôi có thể nói chuyện với ông Young được không?)
 • Have a nice day, Mr. Robin Hood! (Chúc một ngày tốt lành, ông Robin Hood!)

2. Mrs.

Mrs. là viết tắt của từ missus, nghĩa là bà, được sử dụng cho phụ nữ đã kết hôn hoặc lớn tuổi. Theo sau Mrs. luôn là tên người.
Ví dụ:
 • I will meet Mrs. White this evening. (Tôi sẽ gặp bà White tối nay.)
 • Do you know Mrs. Sue White? ( Bạn có biết bà Sue White  không?)

3. Ms.

Ms. được sử dụng cho phụ nữ trẻ khi mà chúng ta chưa biết họ đã kết hôn hay chưa. Chúng ta có thể dịch là cô hoặc chị.
Ví dụ:
 • Who is Ms. John? (Ai là cô John?)
 • Hello, Ms. Snow White ! (Xin chào chị Snow White!)

4. Miss

Miss là viết tắt của từ Mistress, được sử dụng cho các cô gái trẻ chưa kết hôn. Chúng ta có thể dịch là cô hoặc chị.
Ví dụ:
 • I need to talk to Miss Doyle. (Tôi cần nói chuyện với chị Doyle.)
 • Miss Susan Boyle is waiting for you. (Cô Susan Boyle đang đợi bạn.)

5. Sir

- Sir nghĩa là ngài, ông, dùng cho nam giới, được đặt ở đầu câu hoặc cuối câu để thể hiện sự lễ phép.
Ví dụ:
A: Do it! (Hãy làm đi!)
B: Yes, sir (Vâng, thưa ngài!)
- Sir + họ/ tên người: chỉ dùng cho những người được nữ hoàng Anh phong tước.
Ví dụ:
 • Sir Alex Ferguson
 • Sir Elton John

6. Madam

Madam nghĩa là quý bà, quý cô, dùng cho nữ giới, được đặt ở đầu câu hoặc cuối câu để thể hiện sự lễ phép.
Ví dụ:
 • Dear Madam! (Quý cô thân mến!)
 • Can I help you, madam? (Tôi có thể giúp gì cho quý cô?)

No comments

Powered by Blogger.