Header Ads

Lời dịch bài hát Gift Of A Friend - Demi Lovato

Bạn lạc lối, mất phương hướng? Bạn sụp đổ, không lối thoát? Đừng lo lắng, vì bạn sẽ luôn có một người bạn kề bên. Đó chính là phép màu của tình bạn, và đó cũng chính là thông điệp đến từ bài hát Gift Of A Friend của nữ ca sỹ Demi Lovato.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Gift Of A Friend
Món Quà Từ Một Người Bạn

Sometimes you think you'll be fine by yourself
Đôi lần bạn nghĩ một mình thì cũng ổn thôi
'Cause a dream is a wish that you make all alone
Vì giấc mơ là điều ước mà bạn tự mình tạo nên
It's easy to feel like you don't need help
Thật dễ dàng khi cảm thấy như bạn không cần giúp đỡ
But it's harder to walk on your own
Nhưng sẽ khó hơn khi bạn tự bước trên đôi chân mình

You'll change inside
Bạn sẽ thay đổi bên trong 
When you realize
Khi bạn nhận ra

The world comes to life
Thế giới muôn màu sắc
And everything's bright
Và mọi thứ thật tươi sáng
From beginning to end
Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc
When you have a friend
Khi bạn có một người bạn
By your side
Kề cạnh bên 
That helps you to find
Điều đó giúp bạn tìm ra
The beauty you are
Vẻ đẹp con người mình
When you open your heart
Khi bạn mở rộng con tim mình
And believe in
Và tin tưởng vào
The gift of a friend
Món quà từ một người bạn
The gift of a friend
Món quà từ một người bạn

Someone who knows when you're lost and you're scared
Một ai đó biết khi nào bạn lạc lối và khi nào bạn sợ hãi
There through the highs and the lows
Ở bên cả những lúc bạn lên cao và xuống thấp
Someone you can count on, someone who cares
Người mà bạn có thể trông cậy, người mà quan tâm bạn
Beside you wherever you go
Bên cạnh bạn bất cứ bạn ở đâu

You'll change inside
Bạn sẽ thay đổi bên trong
When you realize
Khi bạn nhận ra

The world comes to life
Thế giới muôn màu sắc
And everything's bright
Và mọi thứ thật tươi sáng
From beginning to end
Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc
When you have a friend
Khi bạn có một người bạn
By your side
Kề cạnh bên
That helps you to find
Điều đó giúp bạn tìm ra
The beauty you are
Vẻ đẹp con người mình
When you open your heart
Khi bạn mở rộng con tim mình
And believe in
Và tin tưởng vào
The gift of a friend
Món quà từ một người bạn

When your hope crashes down
Khi hi vọng của bạn sụp sổ
Shattering to the ground
Tan tành thành cát bụi
You, you feel all alone
Bạn, bạn cảm thấy hoàn toàn đơn độc
When you don't know which way to go
Khi bạn không biết con đường mình đi
There's no signs leading you home
Không có dấu hiệu dẫn lối bạn về nhà
You're not alone
Bạn không đơn độc đâu

The world comes to life
Thế giới muôn màu sắc
And everything's bright
Và mọi thứ thật tươi sáng
From beginning to end
Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc
When you have a friend
Khi bạn có một người bạn
By your side
Kề cạnh bên
That helps you to find
Điều đó giúp bạn tìm ra
The beauty you are
Vẻ đẹp con người mình
When you open your heart
Khi bạn mở rộng con tim mình
And believe in
Và tin tưởng vào
When you believe in
Khi bạn tin tưởng vào
When you believe in
Khi bạn tin tưởng vào
The gift of a friend
Món quà từ một người bạn

No comments

Powered by Blogger.