Header Ads

Từ vựng tiếng Anh: Các loài động vật săn mồi

Thiên nhiên có hàng ngàn loài động vật, trong đó có những loài động vật là nỗi khiếp đảm của các loài động vật khác. Đó là những loài động vật chuyên đi săn mồi. Sau đây là tên tiếng Anh của 16 loài động vật mà chúng ta cần phải cẩn thận nếu muốn vào dạo chơi ở chốn thiên nhiên hoang dã.No comments

Powered by Blogger.