Header Ads

Từ vựng tiếng Anh: Các loài thú ăn cỏ

Con hà mã trong tiếng Anh là gì nhỉ? Còn con tê giác, con khỉ đột, con vượn v.v.. thì sao? Nếu bạn chưa biết những từ này thì bài viết này chắc chắn sẽ rất hữu dụng với bạn. Bài viết này bao gồm cách viết, cách đọc kèm theo hình ảnh minh họa của tên 16 loài thú ăn cỏ trong tiếng Anh.


No comments

Powered by Blogger.