Header Ads

Lời dịch bài hát Friends - Marshmello & Anne-Marie

Cảm xúc của bạn thế nào nếu được anh bạn thân tỏ tình và tán tỉnh? Gắt gỏng, từ chối nhẹ nhàng hay vui mừng khôn xiết? Có giống như cô gái trong bài hát Friends được trình bày bởi nữ ca sỹ Anne-Marie dưới đây chăng?


Lời tiếng Anh và lời dịch

Friends
Bạn

You say you love me, I say you crazy
Cậu nói cậu yêu tớ, tớ nghĩ cậu điên rồi
We're nothing more than friends
Chúng ta chỉ là bạn không hơn
You're not my lover, more like a brother
Cậu không phải người yêu tớ mà chỉ như một người anh em
I known you since we were like ten, yeah
Tớ biết cậu từ khi chúng ta mới lên mười, yeah

Don't mess it up, talking that shit
Đừng có làm rối tung lên nữa, nói ra những thứ chết tiệt đó
Only gonna push me away, that's it!
Chỉ đẩy tớ tránh ra xa thôi, đủ rồi đấy!
When you say you love me, that make me crazy
Khi cậu nói cậu yêu tớ, nó khiến tớ phát điên lên
Here we go again
Lại nữa rồi

Don't go look at me with that look in your eye
Đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó
You really ain't going away without a fight
Cậu thực muốn một trận cãi vã rồi muốn chịu đi mà
You can't be reasoned with, I'm done being polite
Cậu không thể vô lý thế, tớ không khách sáo nữa đâu
I've told you one, two, three, four, five, six thousand times
Tớ đã nói cậu một, hai, ba, bốn, năm, sáu ngàn lần rồi

Haven't I made it obvious?
Tớ vẫn chưa rõ ràng sao?
Haven't I made it clear?
Cậu vẫn chưa nghe thủng à?
Want me to spell it out for you?
Muốn tớ đánh vần cho cậu hả?
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn

Haven't I made it obvious?
Tớ vẫn chưa rõ ràng sao?
Haven't I made it clear?
Cậu vẫn chưa nghe thủng à?
Want me to spell it out for you?
Muốn tớ đánh vần cho cậu hả?
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn

Have you got no shame? You looking insane
Cậu không biết xấu hổ à? Cậu trông thật lố bịch
Turning up at my door
Xuất hiện ngay trước cửa nhà tớ
It's two in the morning, the rain is pouring
Vàp lúc 2 giờ sáng, trời thì đang đổ mưa
Haven't we been here before?
Không phải chúng ta đã ở đây trước đó rồi ư?

Don't mess it up, talking that shit
Đừng có làm rối tung lên nữa, nói ra những thứ chết tiệt đó
Only gonna push me away, that's it!
Chỉ đẩy tớ tránh ra xa thôi, đủ rồi đấy!
Have you got no shame? You looking insane
Cậu không biết xấu hổ à? Cậu trông thật lố bịch
Here we go again
Lại nữa rồi

So don't go look at me with that look in your eye
Vậy đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó
You really ain't going away without a fight
Cậu thực muốn một trận cãi vã rồi muốn chịu đi mà
You can't be reasoned with, I'm done being polite
Cậu không thể vô lý thế, tớ không khách sáo nữa đâu
I've told you one, two, three, four, five, six thousand times
Tớ đã nói cậu một, hai, ba, bốn, năm, sáu ngàn lần rồi

Haven't I made it obvious? (Haven't I made it?)
Tớ vẫn chưa rõ ràng sao? (Tớ vẫn chưa làm rõ ràng sao?) 
Haven't I made it clear? (Haven't I made it clear?)
Cậu vẫn chưa nghe thủng à? (Tớ vẫn chưa làm rõ ràng sao?)
Want me to spell it out for you?
Muốn tớ đánh vần cho cậu hả?
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn

Haven't I made it obvious?
Tớ vẫn chưa rõ ràng sao?
Haven't I made it clear? (Haven't I?)
Cậu vẫn chưa nghe thủng à? (Chưa à?)
Want me to spell it out for you? (to spell it out for you?)
Muốn tớ đánh vần cho cậu hả? (Đánh vần cho cậu hả?)
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn

F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn
That's how you fucking spell "friends"
Đó là cách cậu phát âm từ bạn
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn
Get that shit inside your head
Hãy ghi sâu cái chết tiệt đó trong đầu cậu
No, no, yeah, uh, ah
Không, không, yeah, uh, ah
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn
We're just friends
Chúng ta chỉ là bạn

So don't go look at me with that look in your eye
Vậy đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó
You really ain't going away without a fight
Cậu thực muốn một trận cãi vã rồi muốn chịu đi mà
You can't be reasoned with, I'm done being polite
Cậu không thể vô lý thế, tớ không khách sáo nữa đâu
I've told you one, two, three, four, five, six thousand times
Tớ đã nói cậu một, hai, ba, bốn, năm, sáu ngàn lần rồi

Haven't I made it obvious? (Have I not made it obvious?)
Tớ vẫn chưa rõ ràng sao? (Tớ vẫn chưa rõ ràng sao?)
Haven't I made it clear? (Yeah, I made it very clear)
Cậu vẫn chưa nghe thủng à? (Yeah, tớ đã rất rõ ràng rồi)
Want me to spell it out for you? (Yo)
Muốn tớ đánh vần cho cậu hả? (Yo)
F-R-I-E-N-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)
Bờ ban nặng bạn (Tớ nói là Bờ ban nặng bạn)
Haven't I made it obvious? (I made it very obvious)
Tớ vẫn chưa rõ ràng sao? (Tớ vẫn chưa rõ ràng sao?)
Haven't I made it clear? (I made it very clear)
Cậu vẫn chưa nghe thủng à? (Tớ đã rất rõ ràng rồi)
Want me to spell it out for you?
Muốn tớ đánh vần cho cậu hả?
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn
F-R-I-E-N-D-S
Bờ ban nặng bạn

No comments

Powered by Blogger.