Header Ads

Lời dịch bài hát Careless Whisper - George Michael

George Michael và Andrew Ridgeley là đôi bạn thân, cùng tạo lập ra ban nhạc WHAM! và cùng sáng tác ra ca khúc Careless Whisper khi họ chỉ mới 17 tuổi. Ca khúc sau khi phát hành nhanh chóng nổi đình nổi đám và trở thành một bài ca bất hủ theo năm tháng.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Careless Whisper 
Lời Thì Thầm Bất Cẩn

I feel so unsure
Anh cảm thấy lưỡng lự dường nào
As I take your hand
Khi nắm lấy tay em
And lead you to the dance floor
Và dìu em ra sàn nhảy
As the music dies
Khi âm nhạc tắt lịm
Something in your eyes
Thứ gì đó trong mắt em
Calls to mind a silver screen
Gợi nhắc tới một màn che bạc
And all its sad goodbyes
Và mọi lời chia ly buồn của nó

I'm never gonna dance again
Anh sẽ không bao giờ nhảy trở lại
Guilty feet have got no rhythm
Đôi chân tội lỗi đã lạc nhịp mất rồi
Though it's easy to pretend
Dù rằng thật dễ dàng để giả vờ
I know you're not a fool
Anh biết em không phải là kẻ dại khờ
I should've known better than to cheat a friend
Anh nên nghĩ đến điều tốt đẹp hơn là lừa dối một người bạn
And waste the chance that I've been given
Và lãng phí cơ hội mà anh được trao
So I'm never gonna dance again
Vì vậy anh không bao giờ nhảy trở lại
The way I danced with you
Điệu nhảy mà anh đã nhảy với em

Time can never mend
Thời gian có thể không bao giờ hàn gắn được
The careless whispers of a good friend
Những lời thì thầm bất cẩn của một người bạn tốt
To the heart and mind
Tới con tim và lý trí
Ignorance is kind
Không biết gì là điều tốt
There's no comfort in the truth
Chẳng có gì thoải mái trong sự thật cả
Pain is all you'll find
Nỗi đau chỉ là điều mà em sẽ tìm thấy

I'm never gonna dance again
Anh sẽ không bao giờ nhảy trở lại
Guilty feet have got no rhythm
Đôi chân tội lỗi đã lạc nhịp mất rồi
Though it's easy to pretend
Dù rằng thật dễ dàng để giả vờ
I know you're not a fool
Anh biết em không phải là kẻ dại khờ
I should've known better than to cheat a friend
Anh nên nghĩ đến điều tốt đẹp hơn là lừa dối một người bạn
And waste the chance that I've been given
Và lãng phí cơ hội mà anh được trao
So I'm never gonna dance again
Vì vậy anh không bao giờ nhảy trở lại
The way I danced with you
Điệu nhảy mà anh đã nhảy với em

Tonight the music seems so loud
Tối nay âm nhạc dường như quá lớn
I wish that we could lose this crowd
Anh ước chúng ta có thể lạc nhau giữa đám đông này
Maybe it's better this way
Có lẽ điều đó hơn theo cách này
We'd hurt each other with the things we want to say
Chúng ta làm tổn thương nhau với những lời chúng ta muốn nói
We could have been so good together
Chúng ta có thể hạnh phúc với nhau
We could have lived this dance forever
Chúng ta có thể sống trong điệu nhảy này mãi mãi
But now who's gonna dance with me
Nhưng giờ đây ai sẽ nhảy với anh đây
Please stay
Xin hãy ở lại

I'm never gonna dance again
Anh sẽ không bao giờ nhảy trở lại
Guilty feet have got no rhythm
Đôi chân tội lỗi đã lạc nhịp mất rồi
Though it's easy to pretend
Dù rằng thật dễ dàng để giả vờ
I know you're not a fool
Anh biết em không phải là kẻ dại khờ
I should've known better than to cheat a friend
Anh nên nghĩ đến điều tốt đẹp hơn là lừa dối một người bạn
And waste the chance that I've been given
Và lãng phí cơ hội mà anh được trao
So I'm never gonna dance again
Vì vậy anh không bao giờ nhảy trở lại
The way I danced with you
Điệu nhảy mà anh đã nhảy với em

Now that you're gone
Giờ đây em đã rời xa
Now that you're gone
Giờ đây em đã rời xa
Now that you're gone
Giờ đây em đã rời xa
Was what I did so wrong
Là điều anh đã quá sai
So wrong that you had to leave me alone?
Quá sai đến mức em phải để anh lẻ bóng sao?

No comments

Powered by Blogger.