Header Ads

Lời dịch bài hát Count On Me - Bruno Mars

Count On Me là một bài hát về tình bạn được sáng tác và trình diễn bởi ca nhạc sỹ người Mỹ Bruno Mars. Bài hát cho chúng ta thấy một người bạn thực sự nghĩa là gì? Cùng nâng đỡ lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau trong khó khăn, đó chính là bạn bè.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Count On Me
Hãy Trông Cậy Vào Tớ

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
Nếu cậu phát hiện mình bị mắc kẹt giữa biển cả
I'll sail the world to find you
Tớ sẽ giong buồm khắp thế giới để tìm cậu
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see
Nếu cậu phát hiện mình lạc trong đêm tối và không thể thấy gì
I'll be the light to guide you
Tớ sẽ là ánh sáng dẫn lối cho cậu

Find out what we're made of
Nhận ra điều mà chúng ta được tạo nên
When we are called to help our friends in need
Khi chúng ta được gọi để giúp đỡ bạn bè khi cần

You can count on me like 1, 2, 3
Cậu có thể trông cậy vào tớ như đếm 1,2,3
I'll be there
Tớ sẽ ở đó
And I know when I need it
Và tớ biết khi tớ cần
I can count on you like 4, 3, 2
Tớ có thể trông cậy vào cậu như đếm 4,3,2
And you'll be there
Và cậu sẽ ở đó
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
Vì đó là điều mà những người bạn được cho là sẽ làm, oh yeah

If you're tossin' and you're turnin'
Nếu cậu đang trằn trọc và trở mình
And you just can't fall asleep
Và cậu không thể rơi vào giấc ngủ
I'll sing a song beside you
Tớ sẽ kề bên hát một bài ca
And if you ever forget how much you really mean to me
Và nếu cậu quên mất rằng cậu thực sự ý nghĩa với tớ như thế nào
Every day I will remind you
Mỗi ngày tớ sẽ gợi nhớ cho cậu

Find out what we're made of
Nhận ra điều mà chúng ta được tạo nên
When we are called to help our friends in need
Khi chúng ta được gọi để giúp đỡ bạn bè khi cần

You can count on me like 1, 2, 3
Cậu có thể trông cậy vào tớ như đếm 1,2,3
I'll be there
Tớ sẽ ở đó
And I know when I need it
Và tớ biết khi tớ cần
I can count on you like 4, 3, 2
Tớ có thể trông cậy vào cậu như đếm 4,3,2
And you'll be there
Và cậu sẽ ở đó
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
Vì đó là điều mà những người bạn được cho là sẽ làm, oh yeah

You'll always have my shoulder when you cry
Cậu sẽ luôn có bờ vai tớ khi cậu khóc
I'll never let go
Tớ sẽ không bao giờ bỏ đi
Never say goodbye
Không bao giờ nói lời tạm biệt

You can count on me like 1, 2, 3
Cậu có thể trông cậy vào tớ như đếm 1,2,3
I'll be there
Tớ sẽ ở đó
And I know when I need it
Và tớ biết khi tớ cần
I can count on you like 4, 3, 2
Tớ có thể trông cậy vào cậu như đếm 4,3,2
And you'll be there
Và cậu sẽ ở đó
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
Vì đó là điều mà những người bạn được cho là sẽ làm, oh yeah

You can count on me cause I can count on you
Cậu có thể trong cậy vào tớ vì tớ có thể trông cậy vào cậu

No comments

Powered by Blogger.