Header Ads

Lời dịch bài hát Everytime We Touch - Cascada

Tình yêu là một phép màu, nó sẽ đưa ta lên tiên cảnh, lạc vào chốn bồng lai. Đó là điều mà cô gái  trong bài hát Everytime We Touch cảm nhận rõ nhất. Đắm say và cuồng nhiệt, cô đang sống trong những ngày tuyệt diệu của tình yêu.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Everytime We Touch 
Mỗi Lần Đôi Ta Kề Cận

I still hear your voice, when you sleep next to me.
Em vẫn nghe thấy giọng anh khi anh ngủ kề bên
I still feel your touch in my dream. (in my dream)
Em vẫn cảm thấy sự vuốt ve của anh trong giấc mơ (trong giấc mơ em)
Forgive me my weakness, but I don't know why,
Tha thứ cho sự yếu đuối của em nhé, nhưng em không biết tại sao
Without you, it's hard to survive.
Không có anh, thật khó mà sống nổi

'Cause every time we touch, I get this feeling.
Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm nhận được cảm giác này
And every time we kiss, I swear I could fly.
Và mỗi lần chúng ta hôn nhau, em thề em có thể bay
Can't you feel my heart beat fast?
Anh không thể cảm thấy tim em đập dồn dập sao?
I want this to last.
Em muốn điều này kéo mãi
Need you by my side.
Cần anh kề bên em

'Cause every time we touch, I feel the static.
Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm thấy tĩnh lặng
And every time we kiss, I reach for the sky.
Và mỗi lần đôi ta trao nụ hôn, em vươn tới tận trời cao
Can't you hear my heart beat so?
Anh không thể thấy tim em đập như vậy sao?
I can't let you go.
Em không thể để anh đi
Want you in my life.
Muốn anh mãi trong đời em

Your arms are my castle, your heart is my sky.
Cánh tay anh là lâu đài của em, trái tim anh là bầu trời của em
They wipe away tears that I cry. (that I cry)
Chúng lau khô những giọt nước mắt em khóc (mà em khóc)
The good and the bad times: we've been through them all.
Những lúc tốt đẹp cũng như tồi tệ : chúng ta đã vượt qua cả
You make me rise when I fall.
Anh nâng em dậy khi em ngã

'Cause every time we touch, I get this feeling.
Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm nhận được cảm giác này
And every time we kiss, I swear I could fly.
Và mỗi lần đôi ta hôn nhau, em thề em có thể bay
Can't you feel my heart beat fast?
Anh không thể cảm thấy tim em đập dồn dập sao?
I want this to last.
Em muốn điều này kéo mãi
Need you by my side.
Cần anh kề bên em

'Cause every time we touch, I feel the static.
Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm thấy tĩnh lặng
And every time we kiss, I reach for the sky.
Và mỗi lần đôi ta trao nụ hôn, em vươn tới tận trời cao
Can't you hear my heart beat so?
Anh không thể thấy tim em đập như vậy sao?
I can't let you go.
Em không thể để anh đi
Want you in my life.
Muốn anh mãi trong đời em

'Cause every time we touch, I get this feeling.
Vì mỗi lần đôi ta kề cận, em cảm nhận được cảm giác này
And every time we kiss, I swear I could fly.
Và mỗi lần đôi ta trao nụ hôn, em thề em có thể bay
Can't you feel my heart beat fast?
Anh không thể cảm thấy tim em đập dồn dập sao?
I want this to last.
Em muốn điều này kéo mãi
Need you by my side.
Cần anh kề bên em

No comments

Powered by Blogger.