Header Ads

Lời dịch bài hát That's Why You Go Away - Michael Learns To Rock

Tình yêu đến rồi đi, chỉ có người còn yêu là khổ. Người ấy đã rời xa, trái tim người ấy đã không còn thuộc về ta. Ta biết, ta cần phải quên đi nhưng sao ta vẫn nhớ? That's Why You Go Away thật phù hợp cho những người đang sống trong tâm trạng ngổn ngang đó.


Lời tiếng Anh và lời dịch

That's Why You Go Away
Đó Là Lý Do Em Rời Xa

Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes
Em yêu sao không nói với anh vì sao lại có nỗi buồn trong mắt em
I don't wanna say goodbye to you
Anh không muốn nói lời chia tay với em
Love is one big illusion I should try to forget
Tình yêu là ảo tưởng lớn mà anh nên cố quên đi
But there is something left in my head
Nhưng có thứ gì đó vẫn vương vấn trong tâm trí anh

You're the one who set it up now you're the one to make it stop
Em là người khởi đầu giờ đây em là người đặt dấu chấm hết
I'm the one who's feeling lost right now
Anh là người cảm thấy mất mát ngay lúc này
Now you want me to forget every little thing you said
Bây giờ em muốn anh quên đi từng lời em nói
But there is something left in my head
Nhưng có thứ gì đó vẫn vương vấn trong tâm trí anh

I won't forget the way you're kissing
Anh sẽ không quên cái cách mà em trao nụ hôn
The feeling's so strong were lasting for so long
Cảm giác quá mãnh liệt kéo dài dường như mãi
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không phải người đàn ông mà trái tim em đang nhung nhớ
That's why you go away I know
Anh biết đó là lý do em rời xa anh

You were never satisfied no matter how I tried
Em không bao giờ thoả lòng bất kể anh cố gắng thế nào
Now you wanna say goodbye to me
Giờ đây em muốn nói lời chia tay với anh
Love is one big illusion I should try to forget
Tình yêu là ảo tưởng lớn mà anh nên cố quên đi
But there is something left in my head
Nhưng có thứ gì đó vẫn vương vấn trong tâm trí anh

I won't forget the way you're kissing
Anh sẽ không quên cái cách mà em trao nụ hôn
The feeling's so strong were lasting for so long
Cảm giác quá mãnh liệt kéo dài dường như mãi
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không phải người đàn ông mà trái tim em đang nhung nhớ
That's why you go away I know
Anh biết đó là lý do em rời xa anh

Sitting here all alone in the middle of nowhere
Ngồi cô độc ở đây giữa một nơi vô định
Don't know which way to go
Không biết đi về đâu
There ain't so much to say now between us
Không còn nhiều điều để nói bây giờ giữa đôi ta
There ain't so much for you
Không còn lại nhiều cho em
There ain't so much for me anymore
Không còn lại nhiều cho anh nữa

I won't forget the way you're kissing
Anh sẽ không quên cái cách mà em trao nụ hôn
The feeling's so strong were lasting for so long
Cảm giác quá mãnh liệt kéo dài dường như mãi
But I'm not the man your heart is missing
Nhưng anh không phải người đàn ông mà trái tim em đang nhung nhớ
That's why you go away I know
Anh biết đó là lý do em rời xa anh

That's why you go away I know
Anh biết đó là lý do em rời xa anh

No comments

Powered by Blogger.