Header Ads

Lời dịch bài hát Hello - Adele

Em gọi anh, mong anh bắt máy, để được nghe giọng nói của anh và gửi anh lời chào "Hello". Em nào mong gì hơn, nhưng ngàn cuộc gọi, anh không một lần bắt máy. Anh vẫn còn giận em chăng? Em gửi đến anh những lời tâm tư này, mong anh luôn sống tốt và khoẻ mạnh.


Lời và lời dịch

Hello
Xin Chào

Hello, it's me
Chào anh, là em đây
I was wondering if after all these years you'd like to meet
Em tự nhủ đã qua bao năm liệu anh có muốn gặp chăng?
To go over everything
Để vượt qua mọi thứ
They say that time's supposed to heal ya
Người đời nói rằng thời gian sẽ chữa lành hết thảy ya
But I ain't done much healing
Nhưng em nào hết nguôi ngoai

Hello, can you hear me?
Chào anh, anh nghe em chứ?
I'm in California dreaming about who we used to be
Em ở California nhớ về con người mà hai ta đã từng là
When we were younger and free
Thời mà hai ta còn trẻ trung và tự do
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet
Em đã quên cái cảm giác ấy trước khi thế giới sụp đổ ngay chân hai ta

There's such a difference between us
Giữa hai ta là sự khác biệt lớn
And a million miles
Và cả một triệu dặm xa

Hello from the other side 
Gửi lời chào anh từ phía bên đây
I must've called a thousand times
Em chắc đã gọi cả ngàn lần 
To tell you I'm sorry
Để nói với anh em xin lỗi
For everything that I've done
Cho mọi thứ mà em đã làm
But when I call you never seem to be home
Nhưng khi em gọi, anh dường như chẳng bao giờ ở nhà

Hello from the outside
Gửi lời chào anh từ bên ngoài này
At least I can say that I've tried
Ít ra em có thể nói em đã cố gắng
To tell you I'm sorry
Để nói với anh em xin lỗi
For breaking your heart
Vì đã làm tan vỡ trái tim anh
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Nhưng quan trọng chi đâu, nó rõ ràng không còn làm đau anh nữa

Hello, how are you?
Chào anh, anh có khoẻ không?
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry
Nói về bản thân là điều quá thường thấy ở em, em xin lỗi
I hope that you're well
Em hi vọng anh ổn
Did you ever make it out of that town
Phải chăng anh đã từng rời thị trấn
Where nothing ever happened?
Nơi mà chưa từng có gì xảy ra này?

It's no secret
Chẳng còn gì bí mật
That the both of us
Hai ta
Are running out of time
đã chấm hết rồi

So hello from the other side (other side)
Vậy thì gửi lời chào anh từ phía bên đây (phía bên đây)
I must've called a thousand times (thousand times)
Em chắc đã gọi cả ngàn lần (cả ngàn lần)
To tell you I'm sorry
Để nói với anh em xin lỗi
For everything that I've done
Cho mọi thứ mà em đã làm
But when I call you never seem to be home
Nhưng khi em gọi, anh dường như chẳng bao giờ ở nhà

Hello from the outside (outside)
Gửi lời chào anh từ bên ngoài này (bên ngoài này)
At least I can say that I've tried  (I've tried)
Ít ra em có thể nói em đã cố gắng (em đã cố gắng)
To tell you I'm sorry
Để nói với anh em xin lỗi
For breaking your heart
Vì đã làm tan vỡ trái tim anh
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Nhưng quan trọng chi đâu, nó rõ ràng không còn làm đau anh nữa

Ooooohh, anymore
Ồồồồ, thêm nữa
Ooooohh, anymore
Ồồồồ, thêm nữa
Ooooohh, anymore
Ồồồồ, thêm nữa
Anymore
Thêm nữa

Hello from the other side (other side)
Gửi lời chào anh từ phía bên đây (phía bên đây)
I must've called a thousand times (thousand times)
Em chắc đã gọi cả ngàn lần (cả ngàn lần)
To tell you I'm sorry
Để nói với anh em xin lỗi
For everything that I've done
Cho mọi thứ mà em đã làm
But when I call you never seem to be home
Nhưng khi em gọi, anh dường như chẳng bao giờ ở nhà

Hello from the outside (outside)
Gửi lời chào anh từ bên ngoài này (bên ngoài này)
At least I can say that I've tried  (I've tried)
Ít ra em có thể nói em đã cố gắng (em đã cố gắng)
To tell you I'm sorry
Để nói với anh em xin lỗi
For breaking your heart
Vì đã làm tan vỡ trái tim anh
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
Nhưng quan trọng chi đâu, nó rõ ràng không còn làm đau anh nữa

No comments

Powered by Blogger.