Header Ads

Lời dịch bài hát Hold Me For A While - Rednex

Đêm nay là đêm cuối, ngày mai là nghìn trùng cách biệt, vì vậy xin anh hãy "Hold Me For A While". Chia ly này, không biết bao giờ gặp lại, em muốn tận hưởng những giây phút ngắn ngủi còn ở bên anh, em muốn san sẻ yêu thương này.  Xin anh hãy ôm em thật chặt, em muốn cảm nhận hơi ấm của anh thật lâu, em muốn khắc sâu khoảnh khắc này mãi mãi.


Lời tiếng Anh và lời dịch

Hold Me For A While
Ôm Em Thêm Một Lúc

Hold, hold me for a while
Hãy, hãy ôm em thêm một lúc
I know this won't last forever
Em biết điều này sẽ không kéo dài mãi mãi
So hold, hold me tonight
Vậy hãy, hãy ôm lấy em đêm nay
Before the morning takes you away
Trước khi bình minh mang anh đi xa

Hold, hold me for a while
Hãy, hãy ôm em thêm một lúc
I know this won't last forever
Em biết điều này sẽ không kéo dài mãi mãi
So hold, hold me tonight
Vậy hãy, hãy ôm lấy em đêm nay
Before the morning takes you away
Trước khi bình minh mang anh đi xa

What's that sparkle in your eyes?
Long lanh trong mắt anh là gì thế?
Is it tears that I see?
Phải chăng là những giọt lệ mà em thấy?
Oh tomorrow you are gone
Ôi mai anh đã đi rồi
So tomorrow I'm alone
Vậy mai em sẽ lẻ bóng
Short moments of time
Những phút giây ngắn ngủi 
We have left to share our love
Chúng ta còn lại là để san sẻ yêu thương

Hold, hold me for a while
Hãy, hãy ôm em thêm một lúc
I know this won't last forever
Em biết điều này sẽ không kéo dài mãi mãi
So hold, hold me tonight
Vậy hãy, hãy ôm lấy em đêm nay
Before the morning takes you away
Trước khi bình minh mang anh đi xa

We're in each others' arms
Đôi ta đang ở trong vòng tay nhau
Soon we're miles apart
Sớm thôi đôi ta sẽ nghìn trùng cách ly
Can you imagine how I'll miss
Anh có thể được tưởng tượng được em sẽ nhớ anh thế nào chăng?
Your touch and your kiss?
Cái vuốt ve và nụ hôn của anh?
Short moments of time
Những phút giây ngắn ngủi
We have left to share our love
Chúng ta còn lại là để san sẻ yêu thương

Hold, hold me for a while
Hãy, hãy ôm em thêm một lúc
I know this won't last forever
Em biết điều này sẽ không kéo dài mãi mãi
So hold, hold me tonight
Vậy hãy, hãy ôm lấy em đêm nay
Before the morning takes you away
Trước khi bình minh mang anh đi xa

Hold, hold me now
Hãy, hãy ôm em ngay bây giờ
From dusk, all night to dawn
Từ lúc chạng vạng, qua màn đêm cho đến bình mình
Save, save me now
Hãy cứu, cứu lấy em bây giờ
A short moment of time
Một phút giây ngắn ngủi này

Hold, hold me for a while
Hãy, hãy ôm em thêm một lúc
I know this won't last forever
Em biết điều này sẽ không kéo dài mãi mãi
So hold, hold me tonight
Vậy hãy, hãy ôm lấy em đêm nay
Before the morning takes you away
Trước khi bình minh mang anh đi xa

No comments

Powered by Blogger.